de en es fr ru
India

India

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - IND Amol S. Dighe (1989)Upendra B. Kulkarni (1989)? Murali Dhar (1989)Arvind Rajaraman (1989)Manoj P. Samanta (1989)Ajay Subramanian (1989)Moses Samson Charikar (1990)Himanshu Nautiyal (1990)Rina Panigrahy (1990)Desikan Pavankumar (1990)B. Prakash (1990)Arvind Rajaraman (1990)Moses Samson Charikar (1991)Himanshu Nautiyal (1991)Nilakantan Niranjan (1991)Rina Panigrahy (1991)K Soundararajan (1991)Thiagarajan Sriram (1991)Sachin Premsukh Lodha (1992)Swaphil Arvind Mahajan (1992)Kaustubh Namjoshi (1992)Nilakantan Niranjan (1992)Kartik A. Prasanna (1992)Shobit Sonakiya (1992)Amit Chakrabarti (1993)Kaustubh Namjoshi (1993)Kartik A. Prasanna (1993)Sambuddha Roy (1993)Arvind Sankar (1993)Shobit Sonakiya (1993)Amodh Khandekar (1994)Subhash Ajit Khot (1994)Mahesh Kumar (1994)Abhijit Mahabal (1994)Sambuddha Roy (1994)Arvind Sankar (1994)Ravi Kant (1995)Rohit Khandekar (1995)Subhash Ajit Khot (1995)Subramanian Lakshminarayanan (1995)Abhijit Mahabal (1995)Sumankar Shankar (1995)Ajay C. Ramdoss (1996)K. Gopalakrishnan (1996)Ashish Kumar Singh (1996)Ashish Mishra (1996)Kaustubh P. Deshmukh (1996)Rishi Raj (1996)Chetan Balwe (1997)Nilesh Dalvi (1997)Satyen Kale (1997)Abhinav Kumar (1997)Rishi Raj (1997)Sumit Sanghai (1997)Chetan Balwe (1998)Abhinav Kumar (1998)Soham Mazumdar (1998)Hariharan Narayanan (1998)Rishi Raj (1998)N.Venkataramana Tejaswi (1998)Mandar Joshi (1999)Arvind Narayanan (1999)Rishi Raj (1999)Abhishek Saha (1999)Mohit Singh (1999)Vaibhav Vaish (1999)Samik Basu (2000)Swarnendu Datta (2000)Swastik Kopparty (2000)Prasad Nagaraj Raghavendra (2000)Abhishek Saha (2000)Vaibhav Vaish (2000)Samik Basu (2001)Swarnendu Datta (2001)Abhay Kumar Jha (2001)Abhishek Saha (2001)Sucharit Sarkar (2001)Nikhil Ashok Savale (2001)Aditya Bhaskara (2002)Swarnendu Datta (2002)Tanmay N Deshpande (2002)Shubhangi Saraf (2002)Sucharit Sarkar (2002)Nikhil Ashok Savale (2002)Aditya Bhaskara (2003)Swarnendu Datta (2003)Anand Deopurkar (2003)Vipul Naik (2003)Shubhangi Saraf (2003)Nikhil Ashok Savale (2003)Kshipra Bhavalkar (2004)Anand Deopurkar (2004)Abhishek Hemantkumar Dang (2004)Rohit Joshi (2004)Vipul Naik (2004)Anupam Prakash (2004)Riddhipratim Basu (2005)Abhishek Hemantkumar Dang (2005)Movin Jain (2005)Varun Suhas Jog (2005)Vaidehee Madhav Thatte (2005)Sahil Shrikant Mhaskar (2005)Riddhipratim Basu (2006)Ashay Arvind Burungale (2006)Abhishek Hemantkumar Dang (2006)Varun Suhas Jog (2006)Apurv Nakade (2006)Manas Rajendra Joglekar (2006)Abhishek Hemantkumar Dang (2007)Bhargav Peruvemba Narayanan (2007)Manas Rajendra Joglekar (2007)Atul Shekhar Shekhar (2007)Prashant Sohani (2007)Utkarsh Tripathi (2007)Ankit Ashok Baraskar (2008)Rudradev Basak (2008)Abhinav Garg (2008)Anirudh Gurjale (2008)Prashant Sohani (2008)Utkarsh Tripathi (2008)Subhadip Chowdhury (2009)Akashnil Dutta (2009)Akshay Mittal (2009)Gaurav Digambar Patil (2009)Ananth Shankar (2009)Sameer Wagh (2009)Ronno Das (2010)Akshay Degwekar (2010)Anand Degwekar (2010)Akashnil Dutta (2010)Satyaki Mukherjee (2010)Gaurav D Patil (2010)Debdyuti Banerjee (2011)Akashdeep Dey (2011)Prafulla Susil Dhariwal (2011)Akashnil Dutta (2011)Indraneel Gireendra Kasmalkar (2011)Mrudul Madhav Thatte (2011)Debdyuti Banerjee (2012)Subham Bhakta (2012)Akashdeep Dey (2012)Prafulla Susil Dhariwal (2012)Rijul Saini (2012)Mrudul Madhav Thatte (2012)Pallav Goyal (2013)Pranav Nuti (2013)Sagnik Saha (2013)Anish Prasad Sevekari (2013)Shubham Sinha (2013)Chaitanya Tappu (2013)Soumik Ghosh (2014)Jeet Mohapatra (2014)Sagnik Saha (2014)Supravat Sarkar (2014)Anish Prasad Sevekari (2014)Chaitanya Tappu (2014)Soumik Ghosh (2015)Sagnik Majumder (2015)Jeet Mohapatra (2015)Anant Mudgal (2015)Shourya Pandey (2015)Pranjal Warade (2015)Sutanay Bhattacharya (2016)Anant Mudgal (2016)Kapil Pause (2016)Madhusudhana Reddy Pittu (2016)Supravat Sarkar (2016)Deepesh Singhal (2016)Sutanay Bhattacharya (2017)Tarush Goyal (2017)Anant Mudgal (2017)Aditya Prakash (2017)Shubham Saha (2017)Yash Sanjeev (2017)Sutanay Bhattacharya (2018)Spandan Ghosh (2018)Amit Kumar Mallik (2018)Anant Mudgal (2018)Pulkit Sinha (2018)Pranjal Srivastava (2018)Soumil Aggarwal (2019)Bhavya Agrawalla (2019)Anubhab Ghosal (2019)Ojas Mittal (2019)Ritam Nag (2019)Pranjal Srivastava (2019)Rohan Goyal (2021)Suchir Kaustav (2021)Anish Yogesh Kulkarni (2021)Ananya Rajas Ranade (2021)Vedant Saini (2021)Pranjal Srivastava (2021)Arjun Gupta (2022)Adhitya Mangudy Venkata Ganesh (2022)Kaustav Mishra (2022)Atul Shatavart Nadig (2022)Vedant Saini (2022)Pranjal Srivastava (2022)Ananda Bhaduri (2023)Siddharth  Choppara (2023)Arjun Gupta (2023)Archit Manas (2023)Adhitya  Mangudy Venkata Ganesh (2023)Atul Shatavart Nadig (2023)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2023Ananda Bhaduri777710298286.87%Silver medal
2023Siddharth Choppara771770298286.87%Silver medal
2023Arjun Gupta777772371298.22%Gold medal
2023Archit Manas7407202025958.18%Bronze medal
2023Adhitya Mangudy Venkata Ganesh6337212222064.51%Bronze medal
2023Atul Shatavart Nadig777772371298.22%Gold medal
2022Arjun Gupta7327722814675.34%Bronze medal
2022Adhitya Mangudy Venkata Ganesh7707702814675.34%Bronze medal
2022Kaustav Mishra3707702424758.16%Bronze medal
2022Atul Shatavart Nadig7721702424758.16%Bronze medal
2022Vedant Saini7707512718768.37%Bronze medal
2022Pranjal Srivastava772774343893.71%Gold medal
2021Rohan Goyal6010601326856.80%Bronze medal
2021Suchir Kaustav7100071518071.04%Bronze medal
2021Anish Yogesh Kulkarni510773235391.59%Silver medal
2021Ananya Rajas Ranade2007701616773.14%Bronze medal
2021Vedant Saini200600834843.85%
2021Pranjal Srivastava703777311797.41%Gold medal
2019Soumil Aggarwal7106201630351.29%Honourable mention
2019Bhavya Agrawalla7607702710183.87%Silver medal
2019Anubhab Ghosal7607702710183.87%Silver medal
2019Ojas Mittal7707302414377.10%Silver medal
2019Ritam Nag7607702710183.87%Silver medal
2019Pranjal Srivastava767771351897.26%Gold medal
2018Sutanay Bhattacharya1507712119367.62%Bronze medal
2018Spandan Ghosh7700702119367.62%Bronze medal
2018Amit Kumar Mallik7102001036838.11%Honourable mention
2018Anant Mudgal7105762612279.60%Silver medal
2018Pulkit Sinha7707502612279.60%Silver medal
2018Pranjal Srivastava770770288785.50%Silver medal
2017Sutanay Bhattacharya7301001144228.18%Honourable mention
2017Tarush Goyal7301001144228.18%Honourable mention
2017Anant Mudgal7407001813977.52%Bronze medal
2017Aditya Prakash7007001434244.46%Honourable mention
2017Shubham Saha7407001813977.52%Bronze medal
2017Yash Sanjeev7407001813977.52%Bronze medal
2016Sutanay Bhattacharya7707002114675.87%Bronze medal
2016Anant Mudgal7027001625358.07%Bronze medal
2016Kapil Pause760740249484.53%Silver medal
2016Madhusudhana Reddy Pittu7207201820665.89%Bronze medal
2016Supravat Sarkar7202701820665.89%Bronze medal
2016Deepesh Singhal2007071625358.07%Bronze medal
2015Soumik Ghosh1107101033741.67%Honourable mention
2015Sagnik Majumder7112101230746.88%Honourable mention
2015Jeet Mohapatra771710235890.10%Silver medal
2015Anant Mudgal1117001033741.67%Honourable mention
2015Shourya Pandey1707101618368.40%Bronze medal
2015Pranjal Warade0617101521762.50%Bronze medal
2014Soumik Ghosh7007001432142.75%Honourable mention
2014Jeet Mohapatra7107322020064.40%Bronze medal
2014Sagnik Saha7107702212478.00%Silver medal
2014Supravat Sarkar2607001529647.23%Honourable mention
2014Anish Prasad Sevekari6717002116371.02%Bronze medal
2014Chaitanya Tappu7217101823857.60%Bronze medal
2013Pallav Goyal1707001525052.66%Bronze medal
2013Pranav Nuti7027702313873.95%Bronze medal
2013Sagnik Saha770770286188.59%Silver medal
2013Anish Prasad Sevekari7217101819662.93%Bronze medal
2013Shubham Sinha770770286188.59%Silver medal
2013Chaitanya Tappu1206101032238.97%
2012Debdyuti Banerjee774271283394.14%Gold medal
2012Subham Bhakta170100937331.87%Honourable mention
2012Akashdeep Dey770371256488.46%Silver medal
2012Prafulla Susil Dhariwal770770283394.14%Gold medal
2012Rijul Saini770370247287.00%Silver medal
2012Mrudul Madhav Thatte710770229682.60%Silver medal
2011Debdyuti Banerjee7007702114574.38%Bronze medal
2011Akashdeep Dey7107702211380.07%Silver medal
2011Prafulla Susil Dhariwal7104301528250.00%Honourable mention
2011Akashnil Dutta770770283993.24%Gold medal
2011Indraneel Gireendra Kasmalkar5017201528250.00%Honourable mention
2011Mrudul Madhav Thatte3017701820264.23%Bronze medal
2010Ronno Das7006001331340.12%Honourable mention
2010Akshay Degwekar700000741819.96%Honourable mention
2010Anand Degwekar7007001426649.14%Honourable mention
2010Akashnil Dutta770701227685.60%Silver medal
2010Satyaki Mukherjee3707001718764.30%Bronze medal
2010Gaurav D Patil773701255390.02%Silver medal
2009Subhadip Chowdhury7616302314873.94%Bronze medal
2009Akashnil Dutta7015742413077.13%Silver medal
2009Akshay Mittal7112001131444.50%Honourable mention
2009Gaurav Digambar Patil7730602314873.94%Bronze medal
2009Ananth Shankar7505702413077.13%Silver medal
2009Sameer Wagh7713702511779.43%Silver medal
2008Ankit Ashok Baraskar7107101621260.49%Bronze medal
2008Rudradev Basak7413201719962.92%Bronze medal
2008Abhinav Garg7104201426850.00%Honourable mention
2008Anirudh Gurjale5716001917068.35%Bronze medal
2008Prashant Sohani7700311818665.36%Bronze medal
2008Utkarsh Tripathi7704101917068.35%Bronze medal
2007Abhishek Hemantkumar Dang370770246887.09%Silver medal
2007Bhargav Peruvemba Narayanan5007001226648.94%Honourable mention
2007Manas Rajendra Joglekar3737102111079.00%Silver medal
2007Atul Shekhar Shekhar0707702111079.00%Silver medal
2007Prashant Sohani5107001325451.25%Honourable mention
2007Utkarsh Tripathi3107101226648.94%Honourable mention
2006Riddhipratim Basu7117001616167.81%Bronze medal
2006Ashay Arvind Burungale7017001518962.17%Bronze medal
2006Abhishek Hemantkumar Dang7102031329141.65%Honourable mention
2006Varun Suhas Jog7016101518962.17%Bronze medal
2006Apurv Nakade7107301813273.64%Bronze medal
2006Manas Rajendra Joglekar7017001518962.17%Bronze medal
2005Riddhipratim Basu040101632836.13%
2005Abhishek Hemantkumar Dang770177296587.50%Silver medal
2005Movin Jain2101071124951.56%Honourable mention
2005Varun Suhas Jog2107211323853.71%Bronze medal
2005Vaidehee Madhav Thatte0171021124951.56%Honourable mention
2005Sahil Shrikant Mhaskar2107101124951.56%Honourable mention
2004Kshipra Bhavalkar7307712510179.38%Silver medal
2004Anand Deopurkar772734305888.25%Silver medal
2004Abhishek Hemantkumar Dang7223321918761.65%Bronze medal
2004Rohit Joshi6717302411376.91%Silver medal
2004Vipul Naik670773305888.25%Silver medal
2004Anupam Prakash6317332312474.64%Bronze medal
2003Aditya Bhaskara2207101221153.95%Honourable mention
2003Swarnendu Datta750711218382.02%Silver medal
2003Anand Deopurkar7107111712473.03%Bronze medal
2003Vipul Naik707711235987.28%Silver medal
2003Shubhangi Saraf770710226985.09%Silver medal
2003Nikhil Ashok Savale750611209379.82%Silver medal
2002Aditya Bhaskara771630248682.22%Silver medal
2002Swarnendu Datta771760284091.84%Silver medal
2002Tanmay N Deshpande7713202014569.87%Bronze medal
2002Shubhangi Saraf6707202211376.57%Bronze medal
2002Sucharit Sarkar661771284091.84%Silver medal
2002Nikhil Ashok Savale767770341297.70%Gold medal
2001Samik Basu7711312010877.33%Silver medal
2001Swarnendu Datta7027301912174.58%Bronze medal
2001Abhay Kumar Jha770777351796.61%Gold medal
2001Abhishek Saha772720256187.29%Silver medal
2001Sucharit Sarkar751767332195.76%Gold medal
2001Nikhil Ashok Savale7007201614868.86%Bronze medal
2000Samik Basu7116602110078.48%Silver medal
2000Swarnendu Datta771414246885.43%Silver medal
2000Swastik Kopparty771630246885.43%Silver medal
2000Prasad Nagaraj Raghavendra6300071614967.83%Bronze medal
2000Abhishek Saha770072237983.04%Silver medal
2000Vaibhav Vaish771063246885.43%Silver medal
1999Mandar Joshi7127101810975.95%Bronze medal
1999Arvind Narayanan663202199579.06%Silver medal
1999Rishi Raj720271199579.06%Silver medal
1999Abhishek Saha1107701612971.49%Bronze medal
1999Mohit Singh1114611415964.81%Bronze medal
1999Vaibhav Vaish602751217882.85%Silver medal
1998Chetan Balwe772573312993.30%Gold medal
1998Abhinav Kumar773771322694.02%Gold medal
1998Soham Mazumdar771470267382.78%Silver medal
1998Hariharan Narayanan772170249577.51%Silver medal
1998Rishi Raj772770303891.15%Silver medal
1998N.Venkataramana Tejaswi772771312993.30%Gold medal
1997Chetan Balwe1717722510078.43%Silver medal
1997Nilesh Dalvi3706702312074.07%Bronze medal
1997Satyen Kale4701701916763.83%Bronze medal
1997Abhinav Kumar472355269779.08%Silver medal
1997Rishi Raj477354306087.15%Silver medal
1997Sumit Sanghai0773602312074.07%Bronze medal
1996Ajay C. Ramdoss615756302594.33%Gold medal
1996K. Gopalakrishnan6160011415064.78%Bronze medal
1996Ashish Kumar Singh211010529031.68%
1996Ashish Mishra702707236285.58%Silver medal
1996Kaustubh P. Deshmukh771701236285.58%Silver medal
1996Rishi Raj074057236285.58%Silver medal
1995Ravi Kant6046702315363.02%Bronze medal
1995Rohit Khandekar3055722216260.83%Bronze medal
1995Subhash Ajit Khot774770326684.18%Silver medal
1995Subramanian Lakshminarayanan674770317382.48%Silver medal
1995Abhijit Mahabal6066722711472.51%Bronze medal
1995Sumankar Shankar673770308280.29%Silver medal
1994Amodh Khandekar0747112017654.43%Bronze medal
1994Subhash Ajit Khot777721317879.95%Silver medal
1994Mahesh Kumar1767102215460.16%Bronze medal
1994Abhijit Mahabal0763272512667.45%Bronze medal
1994Sambuddha Roy277771317879.95%Silver medal
1994Arvind Sankar576777393192.19%Silver medal
1993Amit Chakrabarti720472227382.52%Silver medal
1993Kaustubh Namjoshi720772255287.62%Silver medal
1993Kartik A. Prasanna1200751514365.53%Bronze medal
1993Sambuddha Roy070566245985.92%Silver medal
1993Arvind Sankar770225236684.22%Silver medal
1993Shobit Sonakiya020410724141.75%
1992Sachin Premsukh Lodha7403031712062.93%Bronze medal
1992Swaphil Arvind Mahajan3116031414654.83%Bronze medal
1992Kaustubh Namjoshi075705247377.57%Silver medal
1992Nilakantan Niranjan740705238274.77%Bronze medal
1992Kartik A. Prasanna7103021315651.71%Honourable mention
1992Shobit Sonakiya2505041612561.37%Bronze medal
1991Moses Samson Charikar775477373489.59%Silver medal
1991Himanshu Nautiyal7333712410866.25%Bronze medal
1991Nilakantan Niranjan763770307277.60%Bronze medal
1991Rina Panigrahy773770316779.18%Silver medal
1991K Soundararajan675377354785.49%Silver medal
1991Thiagarajan Sriram763770307277.60%Bronze medal
1990Moses Samson Charikar271721209669.06%Bronze medal
1990Himanshu Nautiyal00021142954.23%
1990Rina Panigrahy774767381196.74%Gold medal
1990Desikan Pavankumar5232501713157.65%Bronze medal
1990B. Prakash633742255682.08%Silver medal
1990Arvind Rajaraman0212611220134.85%
1989Amol S. Dighe2323752211461.03%Bronze medal
1989Upendra B. Kulkarni7701702211461.03%Bronze medal
1989? Murali Dhar030000325811.38%
1989Arvind Rajaraman7307702410464.48%Bronze medal
1989Manoj P. Samanta070000722223.79%Honourable mention
1989Ajay Subramanian275771297674.14%Bronze medal
Google
Supported by Google