de en es fr ru
People's Republic of China

People's Republic of China

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - CHN Feng Wang (1985)Sihao Wu (1985)Weimin Fang (1986)Qin Jing (1986)Pingli Li (1986)Qiang Lin (1986)Jian Shen (1986)Hao Zhang (1986)Xia Gao (1987)Jianxun He (1987)Qiang Lin (1987)Xiong Liu (1987)Zigang Pan (1987)Jun Teng (1987)Xi Chen (1988)Hongyu He (1988)Jianmei Wang (1988)Guoheng Wei (1988)Yuhan Zha (1988)Gang Zou (1988)Xiaoming Huo (1989)Buxing Jiang (1989)Huazhang Luo (1989)Ruoxi Tang (1989)Huafei Yan (1989)Yang Yu (1989)Chao Ku (1990)Jianhua Wang (1990)Song Wang (1990)Jialian Yu (1990)Zhaohui Zhang (1990)Tong Zhou (1990)Zaoyang Guo (1991)Tongwei Liu (1991)Wei Luo (1991)Shaoyu Wang (1991)Song Wang (1991)Lizhao Zhang (1991)Simai He (1992)Wei Luo (1992)Kai Shen (1992)Baozhong Yang (1992)Yin Zhang (1992)Hong Zhou (1992)Jiong Feng (1993)Yang Liu (1993)Ke Yang (1993)Hanhui Yuan (1993)Lei Zhang (1993)Hong Zhou (1993)Ting Li (1994)Jianbo Peng (1994)Haidong Wang (1994)Chenhai Xi (1994)Jiangang Yao (1994)Jian Zhang (1994)Cheng Chang (1995)Yizhou Lin (1995)Song Liu (1995)Haidong Wang (1995)Yijun Yao (1995)Chenchang Zhu (1995)Kaihua Cai (1996)Huayi Chen (1996)Xuhua He (1996)Fu Liu (1996)Lie Wang (1996)Jun Yan (1996)Jinpeng An (1997)Jiarui Han (1997)Yi Ni (1997)Xiaoming Sun (1997)Changjin Zheng (1997)Jin Zou (1997)Xiaolong Cheng (1999)Wenbin Kong (1999)Xin Li (1999)Ruochuan Liu (1999)Zhenhua Qu (1999)Qihui Zhu (1999)Xin Li (2000)Zhipeng Liu (2000)Zhongtao Wu (2000)Xinyi Yuan (2000)Zhiwei Yun (2000)Qihui Zhu (2000)Jianxin Chen (2001)Feng Qu (2001)Liang Xiao (2001)Jun Yu (2001)Zhiqiang Zhang (2001)Hui Zheng (2001)Wenjie Fu (2002)Yunhao Fu (2002)Bin Wang (2002)Botong Wang (2002)Wei Xiao (2002)Xianyi Zeng (2002)Jiacong Fang (2003)Yunhao Fu (2003)Xin Wan (2003)Wei Wang (2003)Zhen Xiang (2003)You Zhou (2003)Zhiyi Huang (2004)Xianying Li (2004)Yuncheng Lin (2004)Minyu Peng (2004)Shiwu Yang (2004)Qingsan Zhu (2004)Hangsheng Diao (2005)Jiayin Kang (2005)Ye Luo (2005)Qingchun Ren (2005)Xuancheng Shao (2005)Tongyuan Zhao (2005)Yu Deng (2006)Wenying Gan (2006)Long Jin (2006)Zhiyu Liu (2006)Qingchun Ren (2006)Caili Shen (2006)Lei Fu (2007)Han Hu (2007)Tengyu Ma (2007)Caili Shen (2007)Xuan Wang (2007)Ben Yang (2007)Zhuo Chen (2008)Xiaosheng Mu (2008)Dongyi Wei (2008)Tianqi Wu (2008)Cheng Zhang (2008)Ruixiang Zhang (2008)Jiaoyang Huang (2009)Bo Lin (2009)Dongyi Wei (2009)Yanlin Zhao (2009)Fan Zheng (2009)Zhiwei Zheng (2009)Li Lai (2010)Jialun Li (2010)Zipei Nie (2010)Jun Su (2010)Yikang Xiao (2010)Min Zhang (2010)Lin Chen (2011)Zhaorong Jin (2011)Zichao Long (2011)Mengxi Wu (2011)Bowen Yao (2011)Tianyou Zhou (2011)Jingwen Chen (2012)Yutao Liu (2012)Yiyang She (2012)Haoyu Wang (2012)Hao Wu (2012)Hao Zuo (2012)Chao Gu (2013)Yuxuan Liao (2013)Xiao Liu (2013)Yutao Liu (2013)Jiading Rao (2013)Lingfu Zhang (2013)Lantian Chen (2014)Jiyang Gao (2014)Yishan Huang (2014)Hongming Pu (2014)Renrui Qi (2014)Yunkun Zhou (2014)Jiyang Gao (2015)Jiafan He (2015)Nuozhou Wang (2015)Zheng Wang (2015)Changzhi Xie (2015)Chenjie Yu (2015)Zeyu Jia (2016)Lingjie Mei (2016)Zhengqin Song (2016)Yixuan Wang (2016)Yuan Yang (2016)Shengtong Zhang (2016)Tiancheng He (2017)Yuanyang Jiang (2017)Qiuyu Ren (2017)Jinze Wu (2017)Lu Zhang (2017)Xingjian Zhou (2017)Yiyi Chen (2018)Yixiao Li (2018)Zexuan Ouyang (2018)Zeyu Wang (2018)Rui Yao (2018)Qi Ye (2018)Mingyang Deng (2019)Sulin Hu (2019)Jiajun Huang (2019)Baiting Xie (2019)Ranfeng Yu (2019)Zhizhen Yuan (2019)Xinmiao Han (2020)Jinmin Li (2020)Jingxun Liang (2020)Rui Rao (2020)Binwei Yan (2020)Jia Yi (2020)Ruitao Chen (2021)Chenxu Feng (2021)Yebo Peng (2021)Yichuan Wang (2021)Chen Wei (2021)Yuxing Xia (2021)Cheng Jiang (2022)Yubo Liao (2022)Jiayu Liu (2022)Xiaoyu Qu (2022)Yiran Zhang (2022)Zhicheng Zhang (2022)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2022Cheng Jiang777777421100.00%Gold medal
2022Yubo Liao777777421100.00%Gold medal
2022Jiayu Liu777777421100.00%Gold medal
2022Xiaoyu Qu777777421100.00%Gold medal
2022Yiran Zhang777777421100.00%Gold medal
2022Zhicheng Zhang777777421100.00%Gold medal
2021Ruitao Chen721777311797.41%Gold medal
2021Chenxu Feng721777311797.41%Gold medal
2021Yebo Peng71777736399.68%Gold medal
2021Yichuan Wang777777421100.00%Gold medal
2021Chen Wei71777736399.68%Gold medal
2021Yuxing Xia731777321597.73%Gold medal
2020Xinmiao Han77777540299.84%Gold medal
2020Jinmin Li777777421100.00%Gold medal
2020Jingxun Liang77777136499.51%Gold medal
2020Rui Rao773770314393.17%Gold medal
2020Binwei Yan770771295990.57%Silver medal
2020Jia Yi73777637399.67%Gold medal
2019Mingyang Deng767771351897.26%Gold medal
2019Sulin Hu774777391098.55%Gold medal
2019Jiajun Huang671677342895.65%Gold medal
2019Baiting Xie777777421100.00%Gold medal
2019Ranfeng Yu671777351897.26%Gold medal
2019Zhizhen Yuan777777421100.00%Gold medal
2018Yiyi Chen77277737998.65%Gold medal
2018Yixiao Li777770351298.15%Gold medal
2018Zexuan Ouyang777771361098.48%Gold medal
2018Zeyu Wang721777313494.44%Gold medal
2018Rui Yao770772304991.91%Silver medal
2018Qi Ye770772304991.91%Silver medal
2017Tiancheng He740707253694.30%Gold medal
2017Yuanyang Jiang720727253694.30%Gold medal
2017Qiuyu Ren77077432499.51%Gold medal
2017Jinze Wu740771263095.28%Gold medal
2017Lu Zhang770725281497.88%Gold medal
2017Xingjian Zhou710717236489.74%Silver medal
2016Zeyu Jia770773312396.34%Gold medal
2016Lingjie Mei77677741799.00%Gold medal
2016Zhengqin Song720773266888.85%Silver medal
2016Yixuan Wang700777284592.68%Silver medal
2016Yuan Yang777777421100.00%Gold medal
2016Shengtong Zhang77777136998.67%Gold medal
2015Jiyang Gao771717301797.22%Gold medal
2015Jiafan He771727311098.44%Gold medal
2015Nuozhou Wang721777311098.44%Gold medal
2015Zheng Wang761720235890.10%Silver medal
2015Changzhi Xie771730254093.23%Silver medal
2015Chenjie Yu77777641299.83%Gold medal
2014Lantian Chen771770294093.02%Gold medal
2014Jiyang Gao777777421100.00%Gold medal
2014Yishan Huang7717002212478.00%Silver medal
2014Hongming Pu77777338798.93%Gold medal
2014Renrui Qi770777351597.50%Gold medal
2014Yunkun Zhou770777351597.50%Gold medal
2013Chao Gu737770313493.73%Gold medal
2013Yuxuan Liao770676332695.25%Gold medal
2013Xiao Liu777770351098.29%Gold medal
2013Yutao Liu777776411100.00%Gold medal
2013Jiading Rao772770304691.44%Silver medal
2013Lingfu Zhang77777338599.24%Gold medal
2012Jingwen Chen770777351198.17%Gold medal
2012Yutao Liu7502311816370.33%Bronze medal
2012Yiyang She77377738499.45%Gold medal
2012Haoyu Wang77367737898.72%Gold medal
2012Hao Wu775276341597.44%Gold medal
2012Hao Zuo773772331797.07%Gold medal
2011Lin Chen73777738399.64%Gold medal
2011Zhaorong Jin717770292595.73%Gold medal
2011Zichao Long717771301497.69%Gold medal
2011Mengxi Wu707770283993.24%Gold medal
2011Bowen Yao717771301497.69%Gold medal
2011Tianyou Zhou767770341098.40%Gold medal
2010Li Lai770770282795.01%Gold medal
2010Jialun Li77771736499.42%Gold medal
2010Zipei Nie777777421100.00%Gold medal
2010Jun Su672705274292.13%Gold medal
2010Yikang Xiao77077634998.46%Gold medal
2010Min Zhang777720301697.12%Gold medal
2009Jiaoyang Huang777771361298.05%Gold medal
2009Bo Lin777770351497.70%Gold medal
2009Dongyi Wei777777421100.00%Gold medal
2009Yanlin Zhao77777338898.76%Gold medal
2009Fan Zheng777770351497.70%Gold medal
2009Zhiwei Zheng777770351497.70%Gold medal
2008Zhuo Chen777770351297.94%Gold medal
2008Xiaosheng Mu777777421100.00%Gold medal
2008Dongyi Wei777777421100.00%Gold medal
2008Tianqi Wu777700286488.20%Silver medal
2008Cheng Zhang777770351297.94%Gold medal
2008Ruixiang Zhang777770351297.94%Gold medal
2007Lei Fu772770301996.53%Gold medal
2007Han Hu373770275589.60%Silver medal
2007Tengyu Ma573670284092.49%Silver medal
2007Caili Shen77777136299.81%Gold medal
2007Xuan Wang771771301996.53%Gold medal
2007Ben Yang771771301996.53%Gold medal
2006Yu Deng77777035698.99%Gold medal
2006Wenying Gan777730311397.59%Gold medal
2006Long Jin77777035698.99%Gold medal
2006Zhiyu Liu777777421100.00%Gold medal
2006Qingchun Ren770677341197.99%Gold medal
2006Caili Shen77777237499.40%Gold medal
2005Hangsheng Diao777777421100.00%Gold medal
2005Jiayin Kang077777353593.36%Gold medal
2005Ye Luo777777421100.00%Gold medal
2005Qingchun Ren777777421100.00%Gold medal
2005Xuancheng Shao777777421100.00%Gold medal
2005Tongyuan Zhao470777324791.02%Silver medal
2004Zhiyi Huang67777741599.18%Gold medal
2004Xianying Li772777371297.73%Gold medal
2004Yuncheng Lin671777352096.08%Gold medal
2004Minyu Peng664757352096.08%Gold medal
2004Shiwu Yang673747342894.43%Gold medal
2004Qingsan Zhu67477738998.35%Gold medal
2003Jiacong Fang777770351696.71%Gold medal
2003Yunhao Fu777777421100.00%Gold medal
2003Xin Wan750777332095.83%Gold medal
2003Wei Wang77777237998.25%Gold medal
2003Zhen Xiang777771361297.59%Gold medal
2003You Zhou770770283891.89%Silver medal
2002Wenjie Fu671772302495.19%Gold medal
2002Yunhao Fu777777421100.00%Gold medal
2002Bin Wang76777236499.37%Gold medal
2002Botong Wang777777421100.00%Gold medal
2002Wei Xiao771771302495.19%Gold medal
2002Xianyi Zeng771773321597.07%Gold medal
2001Jianxin Chen750777332195.76%Gold medal
2001Feng Qu770777351796.61%Gold medal
2001Liang Xiao777777421100.00%Gold medal
2001Jun Yu77277737798.73%Gold medal
2001Zhiqiang Zhang777777421100.00%Gold medal
2001Hui Zheng777771361098.09%Gold medal
2000Xin Li77377738798.70%Gold medal
2000Zhipeng Liu77477739599.13%Gold medal
2000Zhongtao Wu772672312894.13%Gold medal
2000Xinyi Yuan771674322594.78%Gold medal
2000Zhiwei Yun777777421100.00%Gold medal
2000Qihui Zhu772677361297.61%Gold medal
1999Xiaolong Cheng771773322095.77%Gold medal
1999Wenbin Kong571761273991.54%Silver medal
1999Xin Li77777136698.89%Gold medal
1999Ruochuan Liu761777351397.33%Gold medal
1999Zhenhua Qu771762302893.99%Gold medal
1999Qihui Zhu770701227084.63%Silver medal
1997Jinpeng An777673372295.42%Gold medal
1997Jiarui Han777773381596.95%Gold medal
1997Yi Ni777764381596.95%Gold medal
1997Xiaoming Sun777475372295.42%Gold medal
1997Changjin Zheng477773353293.25%Gold medal
1997Jin Zou773777381596.95%Gold medal
1996Kaihua Cai773501236285.58%Silver medal
1996Huayi Chen477707321995.74%Gold medal
1996Xuhua He777702302594.33%Gold medal
1996Fu Liu4715011811174.00%Bronze medal
1996Lie Wang577701273691.73%Silver medal
1996Jun Yan777504302594.33%Gold medal
1995Cheng Chang777777421100.00%Gold medal
1995Yizhou Lin777573363192.70%Silver medal
1995Song Liu777777421100.00%Gold medal
1995Haidong Wang777377382095.38%Gold medal
1995Yijun Yao775773363192.70%Silver medal
1995Chenchang Zhu777777421100.00%Gold medal
1994Ting Li777760345885.16%Silver medal
1994Jianbo Peng777777421100.00%Gold medal
1994Haidong Wang777770354987.50%Silver medal
1994Chenhai Xi777760345885.16%Silver medal
1994Jiangang Yao777777421100.00%Gold medal
1994Jian Zhang777777421100.00%Gold medal
1993Jiong Feng676453312594.17%Gold medal
1993Yang Liu177767351097.82%Gold medal
1993Ke Yang77177736898.30%Gold medal
1993Hanhui Yuan77777237499.27%Gold medal
1993Lei Zhang776770341297.33%Gold medal
1993Hong Zhou777777421100.00%Gold medal
1992Simai He77757740698.44%Gold medal
1992Wei Luo777777421100.00%Gold medal
1992Kai Shen777777421100.00%Gold medal
1992Baozhong Yang777777421100.00%Gold medal
1992Yin Zhang77767741598.75%Gold medal
1992Hong Zhou677607331795.02%Gold medal
1991Zaoyang Guo774774363988.01%Silver medal
1991Tongwei Liu773771326181.07%Silver medal
1991Wei Luo777777421100.00%Gold medal
1991Shaoyu Wang775777401495.90%Gold medal
1991Song Wang775777401495.90%Gold medal
1991Lizhao Zhang777776411097.16%Gold medal
1990Chao Ku776751332492.51%Silver medal
1990Jianhua Wang777777421100.00%Gold medal
1990Song Wang77677741598.70%Gold medal
1990Jialian Yu772776361495.77%Gold medal
1990Zhaohui Zhang777771361495.77%Gold medal
1990Tong Zhou777777421100.00%Gold medal
1989Xiaoming Huo677777411196.55%Gold medal
1989Buxing Jiang677777411196.55%Gold medal
1989Huazhang Luo777777421100.00%Gold medal
1989Ruoxi Tang772777372193.10%Silver medal
1989Huafei Yan777770353289.31%Silver medal
1989Yang Yu777677411196.55%Gold medal
1988Xi Chen77677741698.13%Gold medal
1988Hongyu He777777421100.00%Gold medal
1988Jianmei Wang761771293188.76%Silver medal
1988Guoheng Wei771771302591.01%Silver medal
1988Yuhan Zha771770293188.76%Silver medal
1988Gang Zou771771302591.01%Silver medal
1987Xia Gao770771297269.92%Bronze medal
1987Jianxun He2705501911352.54%Bronze medal
1987Qiang Lin177577345178.81%Silver medal
1987Xiong Liu777777421100.00%Gold medal
1987Zigang Pan776770345178.81%Silver medal
1987Jun Teng777777421100.00%Gold medal
1986Weimin Fang77776741498.56%Gold medal
1986Qin Jing770057265474.64%Silver medal
1986Pingli Li773767371095.69%Gold medal
1986Qiang Lin170164198758.85%Bronze medal
1986Jian Shen1707001511047.85%
1986Hao Zhang77477739896.65%Gold medal
1985Feng Wang1702001012938.46%
1985Sihao Wu770200168360.58%Bronze medal
Google
Supported by Google