de en es fr ru
Turkmenistan

Turkmenistan

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - TKM Maksat Ashiralyev (1993)Gurbansahat Gurbansahatov (1993)Begench Shamyev (1993)Nargiza Dovletova (1996)Arslan Meredovich Roziyev (1996)Batir Meretmammodovich Saparmammodov (1996)Igor Saphronov (1996)Begench Amannazarov (1999)Yegor Zhbanov (1999)Chary Akmyradov (2001)Bayram Annanurov (2001)Mansur Bekmuradov (2001)Allayar Orazov (2001)Bezirgen Veliyev (2001)Batyr Atayev (2002)Arslan Berdimuradow (2002)Polat Chariyew (2002)Mergen Orazmuhammedov (2002)Umar Samandarov (2002)Bezirgen Veliyev (2002)Batyr Atayev (2003)Arslan Berdimuradow (2003)Polat Chariyew (2003)Mergen Orazmuhammedov (2003)Batyr Atayev (2004)Ruslan Durdiyev (2004)Arslan Muhammetmyrat Hojiyev (2004)Serdar Ilyasov (2004)Bahtiyar Kurbanov (2004)Mergen Orazmuhammedov (2004)Fahrutdin Haitov (2005)Arslan Muhammetmyrat Hojiyev (2005)Bagtyar Orazmyrat Kurbanow (2005)Merdan Artykov (2006)Jumageldi Chariyev (2006)Arslan Muhammetmyrat Hojiyev (2006)Nurali Jorayev (2006)Mihail Ponomaryov (2006)Merdan Artykov (2007)Jumageldi Chariyev (2007)Nazar Emirov (2007)Pirmyrat Gurbanov (2007)Timur Kurbanov (2007)Azat Meredov (2007)Merdan Artykov (2008)Nazar Emirov (2008)Gaygysyz Hojanazarov (2008)Azat Meredov (2008)Archyn Seyidov (2008)Kakamyrat Tusiyev (2008)Dovlet Akyniyazov (2009)Nazar Emirov (2009)Gaygysyz Hojanazarov (2009)Agageldi Samedov (2009)Archyn Seyidov (2009)Kakamyrat Tusiyev (2009)Shatlyk Amanov (2010)Serdar Atayev (2010)Kerven Durdymyradov (2010)Rovshen Hajyyev (2010)Ikram Jumakuliyev (2010)Agageldi Samedov (2010)Palvan Agamyradov (2011)Kerven Durdymyradov (2011)Rovshen Hajyyev (2011)Myratgeldi Kichiyev (2011)Gurtmyrat Motukov (2011)Ashyrmuhammet Serdarov (2011)Palvan Agamyradov (2012)Shanur Allabayev (2012)Garyagdy Muhammetgulyyev (2012)Ashyrmuhammet Serdarov (2012)Merdan Soltanov (2012)Ilshat Valiyev (2012)Ojarmyrat Gandymov (2013)Dovlet Ovlyagulyyev (2013)Nazar Rahmanov (2013)Merdan Soltanov (2013)Nuryagdy Soyunov (2013)Ilshat Valiyev (2013)Murat Chashemov (2015)Bazarbay Halmedov (2015)Perman Iljanov (2015)Dovran Nurgeldiyev (2015)Dovlet Ovlyagulyyev (2015)Alshir Soyunjov (2015)Jepbar Asgarov (2016)Sapar Charyyev (2016)Rustem Haitov (2016)Resul Mamiyev (2016)Ruslan Myratgeldiyev (2016)Mekan Shahanov (2016)Rahman Agamyradov (2017)Jepbar Asgarov (2017)Agamyrat Begenjov (2017)Rustem Gurbandurdyyev (2017)Resul Mamiyev (2017)Akmyrat Tirkeshov (2017)Kadyrberdi Annabayev (2018)Jepbar Asgarov (2018)Ashyrgeldi Atayev (2018)Agamyrat Begenjov (2018)Baygeldi Cholukov (2018)Akmyrat Tirkeshov (2018)Kadyrberdi Annabayev (2019)Kemal Atajanov (2019)Ashyrgeldi Atayev (2019)Baygeldi Cholukov (2019)Seydulla Narkulyyev (2019)Resul Shamuhammedov (2019)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
1999Yegor Zhbanov600021927040.09%
2001Bezirgen Veliyev 0016301024348.73%
2002Bezirgen Veliyev 0707201619160.25%Bronze medal
2012Ilshat Valiyev 7003101131642.31%Honourable mention
2013Ilshat Valiyev 7007001427947.15%Honourable mention
2008Kakamyrat Tusiyev 7107001523855.62%Bronze medal
2009Kakamyrat Tusiyev 7605302118168.09%Bronze medal
2017Akmyrat Tirkeshov 7107001529252.61%Honourable mention
2018Akmyrat Tirkeshov 7400001135041.15%Honourable mention
2013Nuryagdy Soyunov 7407001819662.93%Bronze medal
2015Alshir Soyunjov 5107301618368.40%Bronze medal
2012Merdan Soltanov 7703001718266.85%Bronze medal
2013Merdan Soltanov 7007201623455.70%Bronze medal
1993Begench Shamyev100310528431.31%
2019Resul Shamuhammedov 720000941732.90%Honourable mention
2016Mekan Shahanov 00000005685.66%
2008Archyn Seyidov 100400542420.79%
2009Archyn Seyidov 10000015119.57%
2011Ashyrmuhammet Serdarov 300020544920.28%
2012Ashyrmuhammet Serdarov 7103001131642.31%Honourable mention
1996Igor Saphronov 111100432523.40%
1996Batir Meretmammodovich Saparmammodov 010101335316.78%
2009Agageldi Samedov 7717202413077.13%Silver medal
2010Agageldi Samedov 7707002110679.85%Silver medal
2002Umar Samandarov000200241014.44%
1996Arslan Meredovich Roziyev 00100013927.57%
2013Nazar Rahmanov 1707001525052.66%Bronze medal
2006Mihail Ponomaryov 7006001329141.65%Honourable mention
2013Dovlet Ovlyagulyyev 2017501525052.66%Bronze medal
2015Dovlet Ovlyagulyyev 7017301814075.87%Bronze medal
2001Allayar Orazov 310020631234.11%
2005Bagtyar Orazmyrat Kurbanow 7107101619162.89%Bronze medal
2002Mergen Orazmuhammedov00000004594.18%
2003Mergen Orazmuhammedov000700732030.04%Honourable mention
2004Mergen Orazmuhammedov6107301721256.49%Bronze medal
2015Dovran Nurgeldiyev 400130839431.77%
2019Seydulla Narkulyyev 500100647523.55%
2016Ruslan Myratgeldiyev 700000744326.46%Honourable mention
2012Garyagdy Muhammetgulyyev 00000005293.30%
2011Gurtmyrat Motukov 00000005443.38%
2007Azat Meredov 3007001032238.15%Honourable mention
2008Azat Meredov 7107001523855.62%Bronze medal
2016Resul Mamiyev 7107001528153.41%Honourable mention
2017Resul Mamiyev 7307001718869.54%Bronze medal
2007Timur Kurbanov 010700836529.87%Honourable mention
2004Bahtiyar Kurbanov2007101031635.05%Honourable mention
2011Myratgeldi Kichiyev 700101937832.92%Honourable mention
2010Ikram Jumakuliyev 4007001135132.82%Honourable mention
2006Nurali Jorayev 00110024597.85%
2004Serdar Ilyasov00000004693.51%
2015Perman Iljanov 0107301132244.27%Honourable mention
2004Arslan Muhammetmyrat Hojiyev 610000736724.54%
2005Arslan Muhammetmyrat Hojiyev 000110239622.85%
2006Arslan Muhammetmyrat Hojiyev 7007101518962.17%Bronze medal
2008Gaygysyz Hojanazarov 710000836831.27%Honourable mention
2009Gaygysyz Hojanazarov 7704202019066.49%Bronze medal
2015Bazarbay Halmedov 110010348016.84%
2010Rovshen Hajyyev 4707001817466.79%Bronze medal
2011Rovshen Hajyyev 7017111722260.68%Bronze medal
2016Rustem Haitov 000700744326.46%Honourable mention
2005Fahrutdin Haitov 00000004865.27%
1993Gurbansahat Gurbansahatov000220431124.76%
2007Pirmyrat Gurbanov 00010014827.32%
2017Rustem Gurbandurdyyev 7007001434244.46%Honourable mention
2013Ojarmyrat Gandymov 00000004946.27%
2007Nazar Emirov 010700836529.87%Honourable mention
2008Nazar Emirov 7504001621260.49%Bronze medal
2009Nazar Emirov 7705001919865.07%Bronze medal
2010Kerven Durdymyradov 6007001331340.12%Honourable mention
2011Kerven Durdymyradov 7007111625355.16%Bronze medal
2004Ruslan Durdiyev010010243710.10%
1996Nargiza Dovletova 00010013927.57%
2018Baygeldi Cholukov 100010251114.00%
2019Baygeldi Cholukov 300000350418.87%
2015Murat Chashemov 100700839431.77%Honourable mention
2016Sapar Charyyev 7007001431248.25%Honourable mention
2002Polat Chariyew060010733430.33%
2003Polat Chariyew000700732030.04%Honourable mention
2006Jumageldi Chariyev 7007501911776.66%Silver medal
2007Jumageldi Chariyev 3007201226648.94%Honourable mention
2002Arslan Berdimuradow0604201224948.12%
2003Arslan Berdimuradow2007701613869.96%Bronze medal
2001Mansur Bekmuradov 710000827741.53%Honourable mention
2017Agamyrat Begenjov 5307001529252.61%Honourable mention
2018Agamyrat Begenjov 7107001529051.26%Honourable mention
2010Serdar Atayev 7207001619962.00%Bronze medal
2002Batyr Atayev070010830835.77%Honourable mention
2003Batyr Atayev000700732030.04%Honourable mention
2004Batyr Atayev7200701622952.99%Bronze medal
2018Ashyrgeldi Atayev 710001939134.23%Honourable mention
2019Ashyrgeldi Atayev 7107001532647.58%Honourable mention
2019Kemal Atajanov 700000746325.48%Honourable mention
1993Maksat Ashiralyev00000004061.70%
2016Jepbar Asgarov 7107001528153.41%Honourable mention
2017Jepbar Asgarov 7307001718869.54%Bronze medal
2018Jepbar Asgarov 7107101627154.47%Bronze medal
2006Merdan Artykov 3016001033532.80%
2007Merdan Artykov 3007201226648.94%Honourable mention
2008Merdan Artykov 7504101719962.92%Bronze medal
2001Bayram Annanurov 001020336423.09%
2018Kadyrberdi Annabayev 7202101233843.17%Honourable mention
2019Kadyrberdi Annabayev 6100601336141.94%
2010Shatlyk Amanov 4107001233735.51%Honourable mention
1999Begench Amannazarov010111439412.47%
2012Shanur Allabayev 7704001816370.33%Bronze medal
2009Dovlet Akyniyazov 3205201229647.70%
2001Chary Akmyradov 000020239815.89%
2017Rahman Agamyradov 7107001529252.61%Honourable mention
2011Palvan Agamyradov 7117011722260.68%Bronze medal
2012Palvan Agamyradov 7707002111279.67%Silver medal
Google
Supported by Google