de en es fr ru
Japan

Japan

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - JPN Osamu Iyama (1990)Tomoyuki Katsumata (1990)Atsushi Kitaueda (1990)Kenichi Kono (1990)Yosuke Suma (1990)Atsuo Yamauchi (1990)Tatsuyuki Iwata (1991)Taku Katagiri (1991)Hiroki Kodama (1991)Junichirou Nakashima (1991)Hiroki Tamura (1991)Atsuo Yamauchi (1991)Tatsuyuki Iwata (1992)Hiroki Kodama (1992)Sanefumi Moriyama (1992)Yasuyuki Shirano (1992)Hiroki Tamura (1992)Atsuo Yamauchi (1992)Kokoro Ikeda (1993)Takashi Itou (1993)Tsukasa Shibue (1993)Masahiko Shinozaki (1993)Satoru Takahashi (1993)Teruyoshi Yoshida (1993)Takashi Itou (1994)Tetsuyuki Maruoka (1994)Naotosi Nakamura (1994)Masashi Ohnawa (1994)Toshiyuki Shimono (1994)Satoru Takahashi (1994)Ryoji Hiraguchi (1995)Tetsuyuki Maruoka (1995)Yuji Tachikawa (1995)Satoru Takahashi (1995)Katsuki Tezuka (1995)Yuichiro Yoshizawa (1995)Tetsuyuki Maruoka (1996)Sachiko Nakajima (1996)Tomoshi Otsuki (1996)Yuji Tachikawa (1996)Masaki Tezuka (1996)Shin-ichi Tsutsumi (1996)Ryo Ishida (1997)Tetsuyuki Maruoka (1997)Yoichi Mieda (1997)Kentaro Nagao (1997)Sachiko Nakajima (1997)Takashi Okajima (1997)Ryo Ishida (1998)Kentaro Nagao (1998)Masao Oi (1998)Takashi Okajima (1998)Nariaki Okawara (1998)Sohei Tomizawa (1998)Naoki Imai (1999)Atsushi Ito (1999)Akitoshi Kawamura (1999)Kentaro Nagao (1999)Yoshiki Oshima (1999)Shingo Saito (1999)Naoki Imai (2000)Yusuke Kobayashi (2000)Hiroki Kondo (2000)Kentaro Nagao (2000)Yoshiki Oshima (2000)Takayoshi Yamamoto (2000)Naoki Imai (2001)Hideaki Jo (2001)Hiroki Kondo (2001)Yuji Odaka (2001)Yoshiki Oshima (2001)Takayoshi Yamamoto (2001)Naoki Imai (2002)Hiroki Kondo (2002)Masaki Nishimoto (2002)Yuji Odaka (2002)Yoshiki Oshima (2002)Tomoyuki Yokota (2002)Jun Adachi (2003)Kei Irie (2003)Tomohiro Nagasaka (2003)Masaki Nishimoto (2003)Yuji Odaka (2003)Yoshiki Oshima (2003)Kei Irie (2004)Toshiki Kataoka (2004)Tsukasa Kuribayashi (2004)Yuya Matsumoto (2004)Masaki Nishimoto (2004)Toshihiro Shimizu (2004)Toshiki Kataoka (2005)Tsukasa Kuribayashi (2005)Akinori Mitani (2005)Yusuke Nakamura (2005)Makoto Soejima (2005)Masaki Watanabe (2005)Yuki Ito (2006)Toshiki Kataoka (2006)Teruhisa Koshikawa (2006)Yuta Ohashi (2006)Masaki Watanabe (2006)Yuki Yoshida (2006)Takuya Inoue (2007)Toshiki Kataoka (2007)Norifumi Seki (2007)Makoto Soejima (2007)Motoki Takigiku (2007)Yuki Yoshida (2007)Tomohiro Asano (2008)Kazuhiro Hosaka (2008)Shiro Imamura (2008)Norifumi Seki (2008)Makoto Soejima (2008)Motoki Takigiku (2008)Kazuhiro Hosaka (2009)Shiro Imamura (2009)Suguru Ishikawa (2009)Akio Kishikawa (2009)Makoto Soejima (2009)Motoki Takigiku (2009)Shutaro Inoue (2010)Akio Kishikawa (2010)Takuma Kitamura (2010)Hiroki Koshiyama (2010)Naoto Kura (2010)Genki Shimizu (2010)Takuma Kitamura (2011)Hiroki Koshiyama (2011)Ryu Minegishi (2011)Shogo Murai (2011)Genki Shimizu (2011)Kensuke Yoshida (2011)Koyo Hayashi (2012)Takuma Kitamura (2012)Hiroki Komatsu (2012)Daisuke Miyamoto (2012)Shogo Murai (2012)Kento Nomura (2012)Tasuki Kinjo (2013)Naruki Masuda (2013)Masahiro Nakagawa (2013)Kento Nomura (2013)Takahiro Ueoro (2013)Mayuko Yamashita (2013)Satoshi Hayakawa (2014)Takuya Inoue (2014)Soh Kumabe (2014)Ryoshun Oba (2014)Takahiro Ueoro (2014)Yuji Yamamoto (2014)Ko Aoki (2015)Takuya Inoue (2015)Kazuki Matoya (2015)Yuki Saeki (2015)Hirotomo Shinoki (2015)Yuta Takaya (2015)Ko Aoki (2016)Takuya Inoue (2016)Rikimaru Kurata (2016)Yasushi Matsushima (2016)Sogo Murakami (2016)Yuta Takaya (2016)Shuho Kanda (2017)Daishi Kiyohara (2017)Soji Kubota (2017)Naoki Kuroda (2017)Nobuyuki Okada (2017)Yuta Takaya (2017)Tomochika Arai (2018)Daishi Kiyohara (2018)Naoki Kuroda (2018)Kazuki Masugi (2018)Hiroto Nishikawa (2018)Naoki Watanabe (2018)Mutsumi Hayakawa (2019)Yudai Hiraishi (2019)Taiyo Kodama (2019)Heizo Sakamoto (2019)Ayato Shukuta (2019)Naoki Watanabe (2019)Fuma Hirayama (2020)Atsuya Ishida (2020)Yuhi Kamio (2020)Kazuki Masugi (2020)Ayato Shukuta (2020)Naoki Watanabe (2020)Tasuku Imoto (2021)Yuhi Kamio (2021)Koichiro Kobayashi (2021)Yuya Oki (2021)Kota Tokoro (2021)Tomoki Yoshida (2021)Shuto Arai (2022)Tasuku Imoto (2022)Ryunosuke Kitamura (2022)Yuji Kitayama (2022)Yuya Oki (2022)Takumi Sannomiya (2022)Tanoshi Furuya (2023)Yasuo Hayashi (2023)Satoshi Kano (2023)Ryunosuke Kitamura (2023)Keisuke Koide (2023)Naoto  Wakasugi (2023)Shinjiro Hamakawa (2024)Ryusuke Iijima (2024)Satoshi Kano (2024)Siwoo Kim (2024)Naohiro Miyahara (2024)Naoto Wakasugi (2024)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2024Shinjiro Hamakawa7207702312579.61%Silver medal
2024Ryusuke Iijima7207011725258.72%Bronze medal
2024Satoshi Kano77277737499.51%Gold medal
2024Siwoo Kim772770302995.39%Gold medal
2024Naohiro Miyahara7507032214775.99%Silver medal
2024Naoto Wakasugi7700001436639.97%Honourable mention
2023Tanoshi Furuya777770352895.62%Gold medal
2023Yasuo Hayashi7737222810483.31%Silver medal
2023Satoshi Kano773770315591.25%Silver medal
2023Ryunosuke Kitamura777772371298.22%Gold medal
2023Keisuke Koide7107722414576.66%Bronze medal
2023Naoto Wakasugi7377202612879.42%Silver medal
2022Shuto Arai672771308485.88%Silver medal
2022Tasuku Imoto771762308485.88%Silver medal
2022Ryunosuke Kitamura772771316888.61%Silver medal
2022Yuji Kitayama7707702814675.34%Bronze medal
2022Yuya Oki777777421100.00%Gold medal
2022Takumi Sannomiya772761308485.88%Silver medal
2021Tasuku Imoto7104001229053.24%Bronze medal
2021Yuhi Kamio710277244892.39%Gold medal
2021Koichiro Kobayashi7007001421864.89%Bronze medal
2021Yuya Oki710770226389.97%Silver medal
2021Kota Tokoro7007702110583.17%Silver medal
2021Tomoki Yoshida7017001518071.04%Bronze medal
2020Fuma Hirayama7007702120666.67%Bronze medal
2020Atsuya Ishida7737102513178.86%Silver medal
2020Yuhi Kamio7047712612180.49%Silver medal
2020Kazuki Masugi7207712414077.40%Silver medal
2020Ayato Shukuta7703702414077.40%Silver medal
2020Naoki Watanabe770771295990.57%Silver medal
2019Mutsumi Hayakawa7006702024560.65%Bronze medal
2019Yudai Hiraishi761770286589.68%Silver medal
2019Taiyo Kodama777670342895.65%Gold medal
2019Heizo Sakamoto760777342895.65%Gold medal
2019Ayato Shukuta7605702513278.87%Silver medal
2019Naoki Watanabe7700702121465.65%Bronze medal
2018Tomochika Arai770770288785.50%Silver medal
2018Daishi Kiyohara770771296189.88%Silver medal
2018Naoki Kuroda77377738699.16%Gold medal
2018Kazuki Masugi5707712711181.45%Silver medal
2018Hiroto Nishikawa7702111822861.72%Bronze medal
2018Naoki Watanabe7202701822861.72%Bronze medal
2017Shuho Kanda7407101911581.43%Silver medal
2017Daishi Kiyohara7207001626557.00%Bronze medal
2017Soji Kubota710770227288.44%Silver medal
2017Naoki Kuroda740770253694.30%Gold medal
2017Nobuyuki Okada6307101718869.54%Bronze medal
2017Yuta Takaya770777351100.00%Gold medal
2016Ko Aoki670723257887.19%Silver medal
2016Takuya Inoue5707012016972.05%Bronze medal
2016Rikimaru Kurata772741284592.68%Silver medal
2016Yasushi Matsushima700773249484.53%Silver medal
2016Sogo Murakami770707284592.68%Silver medal
2016Yuta Takaya770773312396.34%Gold medal
2015Ko Aoki724710218884.90%Silver medal
2015Takuya Inoue7103121425755.56%Bronze medal
2015Kazuki Matoya7217001716072.40%Bronze medal
2015Yuki Saeki7217302010182.64%Silver medal
2015Hirotomo Shinoki7207001618368.40%Bronze medal
2015Yuta Takaya722730218884.90%Silver medal
2014Satoshi Hayakawa770775332695.53%Gold medal
2014Takuya Inoue3302731823857.60%Bronze medal
2014Soh Kumabe771777361298.03%Gold medal
2014Ryoshun Oba7607202212478.00%Silver medal
2014Takahiro Ueoro771770294093.02%Gold medal
2014Yuji Yamamoto76777539599.28%Gold medal
2013Tasuki Kinjo7507602511777.95%Silver medal
2013Naruki Masuda7337702710180.99%Silver medal
2013Masahiro Nakagawa7407702511777.95%Silver medal
2013Kento Nomura770770286188.59%Silver medal
2013Takahiro Ueoro770770286188.59%Silver medal
2013Mayuko Yamashita727770304691.44%Silver medal
2012Koyo Hayashi7003201230244.87%Honourable mention
2012Takuma Kitamura770271247287.00%Silver medal
2012Hiroki Komatsu760750256488.46%Silver medal
2012Daisuke Miyamoto7125001522958.24%Bronze medal
2012Shogo Murai711374238584.62%Silver medal
2012Kento Nomura701770229682.60%Silver medal
2011Takuma Kitamura741773292595.73%Gold medal
2011Hiroki Koshiyama7206702211380.07%Silver medal
2011Ryu Minegishi710771238385.41%Silver medal
2011Shogo Murai7107201722260.68%Bronze medal
2011Genki Shimizu7107602114574.38%Bronze medal
2011Kensuke Yoshida76777135699.11%Gold medal
2010Shutaro Inoue777700282795.01%Gold medal
2010Akio Kishikawa77776034998.46%Gold medal
2010Takuma Kitamura771700227685.60%Silver medal
2010Hiroki Koshiyama770701227685.60%Silver medal
2010Naoto Kura7007001426649.14%Honourable mention
2010Genki Shimizu6107072110679.85%Silver medal
2009Kazuhiro Hosaka77777338898.76%Gold medal
2009Shiro Imamura777670342795.39%Gold medal
2009Suguru Ishikawa7711702314873.94%Bronze medal
2009Akio Kishikawa77777439499.47%Gold medal
2009Makoto Soejima777777421100.00%Gold medal
2009Motoki Takigiku775575361298.05%Gold medal
2008Tomohiro Asano7107702212776.40%Silver medal
2008Kazuhiro Hosaka750770267885.58%Silver medal
2008Shiro Imamura517671277186.89%Silver medal
2008Norifumi Seki774770323593.63%Gold medal
2008Makoto Soejima777770351297.94%Gold medal
2008Motoki Takigiku7707002114872.47%Bronze medal
2007Takuya Inoue770710229382.27%Silver medal
2007Toshiki Kataoka77377132798.84%Gold medal
2007Norifumi Seki770750266088.63%Silver medal
2007Makoto Soejima771771301996.53%Gold medal
2007Motoki Takigiku770710229382.27%Silver medal
2007Yuki Yoshida770710229382.27%Silver medal
2006Yuki Ito770710227684.91%Silver medal
2006Toshiki Kataoka772712264591.15%Silver medal
2006Teruhisa Koshikawa5037101616167.81%Bronze medal
2006Yuta Ohashi777730311397.59%Gold medal
2006Masaki Watanabe770771292195.98%Gold medal
2006Yuki Yoshida771700227684.91%Silver medal
2005Toshiki Kataoka777777421100.00%Gold medal
2005Tsukasa Kuribayashi777777421100.00%Gold medal
2005Akinori Mitani770707287286.13%Silver medal
2005Yusuke Nakamura1707242113174.61%Bronze medal
2005Makoto Soejima0707041815669.73%Bronze medal
2005Masaki Watanabe772777372395.70%Gold medal
2004Kei Irie772752305888.25%Silver medal
2004Toshiki Kataoka724771287484.95%Silver medal
2004Tsukasa Kuribayashi772731278183.51%Silver medal
2004Yuya Matsumoto672717305888.25%Silver medal
2004Masaki Nishimoto673737333393.40%Gold medal
2004Toshihiro Shimizu773737342894.43%Gold medal
2003Jun Adachi6305001417960.96%Bronze medal
2003Kei Irie520717226985.09%Silver medal
2003Tomohiro Nagasaka7107111712473.03%Bronze medal
2003Masaki Nishimoto770771292993.86%Gold medal
2003Yuji Odaka720741218382.02%Silver medal
2003Yoshiki Oshima770770283891.89%Silver medal
2002Naoki Imai766730292994.14%Gold medal
2002Hiroki Kondo761760275888.08%Silver medal
2002Masaki Nishimoto6110211126644.56%
2002Yuji Odaka661470248682.22%Silver medal
2002Yoshiki Oshima711772257883.89%Silver medal
2002Tomoyuki Yokota7116201717763.18%Bronze medal
2001Naoki Imai741732246586.44%Silver medal
2001Hideaki Jo7014701912174.58%Bronze medal
2001Hiroki Kondo7001701516465.47%Bronze medal
2001Yuji Odaka752754303892.16%Gold medal
2001Yoshiki Oshima741740237384.75%Silver medal
2001Takayoshi Yamamoto752720237384.75%Silver medal
2000Naoki Imai711067228980.87%Silver medal
2000Yusuke Kobayashi3166101713870.22%Bronze medal
2000Hiroki Kondo2707301912373.48%Bronze medal
2000Kentaro Nagao713677312894.13%Gold medal
2000Yoshiki Oshima711770237983.04%Silver medal
2000Takayoshi Yamamoto7006001319058.91%Bronze medal
1999Naoki Imai514450199579.06%Silver medal
1999Atsushi Ito634773302893.99%Gold medal
1999Akitoshi Kawamura716221199579.06%Silver medal
1999Kentaro Nagao777403283791.98%Gold medal
1999Yoshiki Oshima514306199579.06%Silver medal
1999Shingo Saito721271208581.29%Silver medal
1998Ryo Ishida2732702112470.57%Bronze medal
1998Kentaro Nagao77377637798.56%Gold medal
1998Masao Oi0706001320650.96%Honourable mention
1998Takashi Okajima2727202013468.18%Bronze medal
1998Nariaki Okawara7707002112470.57%Bronze medal
1998Sohei Tomizawa777600276784.21%Silver medal
1997Ryo Ishida4777002510078.43%Silver medal
1997Tetsuyuki Maruoka77777540798.69%Gold medal
1997Yoichi Mieda7100031127240.96%Honourable mention
1997Kentaro Nagao277770306087.15%Silver medal
1997Sachiko Nakajima770757334490.63%Silver medal
1997Takashi Okajima4733702411076.25%Bronze medal
1996Tetsuyuki Maruoka776700273691.73%Silver medal
1996Sachiko Nakajima77771736798.58%Gold medal
1996Tomoshi Otsuki601100823644.44%
1996Yuji Tachikawa217707245786.76%Silver medal
1996Masaki Tezuka7023071910276.12%Bronze medal
1996Shin-ichi Tsutsumi701707227183.45%Silver medal
1995Ryoji Hiraguchi774770326684.18%Silver medal
1995Tetsuyuki Maruoka777677411596.59%Gold medal
1995Yuji Tachikawa707773317382.48%Silver medal
1995Satoru Takahashi707777353691.48%Silver medal
1995Katsuki Tezuka7007722315363.02%Bronze medal
1995Yuichiro Yoshizawa7007702116659.85%Bronze medal
1994Takashi Itou2774072711470.57%Bronze medal
1994Tetsuyuki Maruoka777750336782.81%Silver medal
1994Naotosi Nakamura0777512711470.57%Bronze medal
1994Masashi Ohnawa577760327480.99%Silver medal
1994Toshiyuki Shimono0772402017654.43%Bronze medal
1994Satoru Takahashi777767412394.27%Gold medal
1993Kokoro Ikeda7002221316161.17%Bronze medal
1993Takashi Itou0070721613367.96%Bronze medal
1993Tsukasa Shibue040745209178.16%Silver medal
1993Masahiko Shinozaki100062921049.27%
1993Satoru Takahashi707345264988.35%Silver medal
1993Teruyoshi Yoshida0006441415163.59%Bronze medal
1992Tatsuyuki Iwata537734293988.16%Silver medal
1992Hiroki Kodama777707351196.88%Gold medal
1992Sanefumi Moriyama1307031414654.83%Bronze medal
1992Yasuyuki Shirano010700821134.58%Honourable mention
1992Hiroki Tamura777117303290.34%Silver medal
1992Atsuo Yamauchi773405265782.55%Silver medal
1991Tatsuyuki Iwata777701298274.45%Bronze medal
1991Taku Katagiri774773354785.49%Silver medal
1991Hiroki Kodama633667316779.18%Silver medal
1991Junichirou Nakashima7440602113358.36%Bronze medal
1991Hiroki Tamura673172269670.03%Bronze medal
1991Atsuo Yamauchi777377382193.69%Silver medal
1990Osamu Iyama070771228074.27%Bronze medal
1990Tomoyuki Katsumata4310511417144.63%
1990Atsushi Kitaueda102150923922.48%
1990Kenichi Kono4112111022527.04%
1990Yosuke Suma472077274685.34%Silver medal
1990Atsuo Yamauchi773710255682.08%Silver medal
Google
Supported by Google