de en es fr ru
India

India

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - IND Amol S. Dighe (1989)Upendra B. Kulkarni (1989)? Murali Dhar (1989)Arvind Rajaraman (1989)Manoj P. Samanta (1989)Ajay Subramanian (1989)Moses Samson Charikar (1990)Himanshu Nautiyal (1990)Rina Panigrahy (1990)Desikan Pavankumar (1990)B. Prakash (1990)Arvind Rajaraman (1990)Moses Samson Charikar (1991)Himanshu Nautiyal (1991)Nilakantan Niranjan (1991)Rina Panigrahy (1991)K Soundararajan (1991)Thiagarajan Sriram (1991)Sachin Premsukh Lodha (1992)Swaphil Arvind Mahajan (1992)Kaustubh Namjoshi (1992)Nilakantan Niranjan (1992)Kartik A. Prasanna (1992)Shobit Sonakiya (1992)Amit Chakrabarti (1993)Kaustubh Namjoshi (1993)Kartik A. Prasanna (1993)Sambuddha Roy (1993)Arvind Sankar (1993)Shobit Sonakiya (1993)Amodh Khandekar (1994)Subhash Ajit Khot (1994)Mahesh Kumar (1994)Abhijit Mahabal (1994)Sambuddha Roy (1994)Arvind Sankar (1994)Ravi Kant (1995)Rohit Khandekar (1995)Subhash Ajit Khot (1995)Subramanian Lakshminarayanan (1995)Abhijit Mahabal (1995)Sumankar Shankar (1995)Ajay C. Ramdoss (1996)K. Gopalakrishnan (1996)Ashish Kumar Singh (1996)Ashish Mishra (1996)Kaustubh P. Deshmukh (1996)Rishi Raj (1996)Chetan Balwe (1997)Nilesh Dalvi (1997)Satyen Kale (1997)Abhinav Kumar (1997)Rishi Raj (1997)Sumit Sanghai (1997)Chetan Balwe (1998)Abhinav Kumar (1998)Soham Mazumdar (1998)Hariharan Narayanan (1998)Rishi Raj (1998)N.Venkataramana Tejaswi (1998)Mandar Joshi (1999)Arvind Narayanan (1999)Rishi Raj (1999)Abhishek Saha (1999)Mohit Singh (1999)Vaibhav Vaish (1999)Samik Basu (2000)Swarnendu Datta (2000)Swastik Kopparty (2000)Prasad Nagaraj Raghavendra (2000)Abhishek Saha (2000)Vaibhav Vaish (2000)Samik Basu (2001)Swarnendu Datta (2001)Abhay Kumar Jha (2001)Abhishek Saha (2001)Sucharit Sarkar (2001)Nikhil Ashok Savale (2001)Aditya Bhaskara (2002)Swarnendu Datta (2002)Tanmay N Deshpande (2002)Shubhangi Saraf (2002)Sucharit Sarkar (2002)Nikhil Ashok Savale (2002)Aditya Bhaskara (2003)Swarnendu Datta (2003)Anand Deopurkar (2003)Vipul Naik (2003)Shubhangi Saraf (2003)Nikhil Ashok Savale (2003)Kshipra Bhavalkar (2004)Anand Deopurkar (2004)Abhishek Hemantkumar Dang (2004)Rohit Joshi (2004)Vipul Naik (2004)Anupam Prakash (2004)Riddhipratim Basu (2005)Abhishek Hemantkumar Dang (2005)Movin Jain (2005)Varun Suhas Jog (2005)Vaidehee Madhav Thatte (2005)Sahil Shrikant Mhaskar (2005)Riddhipratim Basu (2006)Ashay Arvind Burungale (2006)Abhishek Hemantkumar Dang (2006)Varun Suhas Jog (2006)Apurv Nakade (2006)Manas Rajendra Joglekar (2006)Abhishek Hemantkumar Dang (2007)Bhargav Peruvemba Narayanan (2007)Manas Rajendra Joglekar (2007)Atul Shekhar Shekhar (2007)Prashant Sohani (2007)Utkarsh Tripathi (2007)Ankit Ashok Baraskar (2008)Rudradev Basak (2008)Abhinav Garg (2008)Anirudh Gurjale (2008)Prashant Sohani (2008)Utkarsh Tripathi (2008)Subhadip Chowdhury (2009)Akashnil Dutta (2009)Akshay Mittal (2009)Gaurav Digambar Patil (2009)Ananth Shankar (2009)Sameer Wagh (2009)Ronno Das (2010)Akshay Degwekar (2010)Anand Degwekar (2010)Akashnil Dutta (2010)Satyaki Mukherjee (2010)Gaurav D Patil (2010)Debdyuti Banerjee (2011)Akashdeep Dey (2011)Prafulla Susil Dhariwal (2011)Akashnil Dutta (2011)Indraneel Gireendra Kasmalkar (2011)Mrudul Madhav Thatte (2011)Debdyuti Banerjee (2012)Subham Bhakta (2012)Akashdeep Dey (2012)Prafulla Susil Dhariwal (2012)Rijul Saini (2012)Mrudul Madhav Thatte (2012)Pallav Goyal (2013)Pranav Nuti (2013)Sagnik Saha (2013)Anish Prasad Sevekari (2013)Shubham Sinha (2013)Chaitanya Tappu (2013)Soumik Ghosh (2014)Jeet Mohapatra (2014)Sagnik Saha (2014)Supravat Sarkar (2014)Anish Prasad Sevekari (2014)Chaitanya Tappu (2014)Soumik Ghosh (2015)Sagnik Majumder (2015)Jeet Mohapatra (2015)Anant Mudgal (2015)Shourya Pandey (2015)Pranjal Warade (2015)Sutanay Bhattacharya (2016)Anant Mudgal (2016)Kapil Pause (2016)Madhusudhana Reddy Pittu (2016)Supravat Sarkar (2016)Deepesh Singhal (2016)Sutanay Bhattacharya (2017)Tarush Goyal (2017)Anant Mudgal (2017)Aditya Prakash (2017)Shubham Saha (2017)Yash Sanjeev (2017)Sutanay Bhattacharya (2018)Spandan Ghosh (2018)Amit Kumar Mallik (2018)Anant Mudgal (2018)Pulkit Sinha (2018)Pranjal Srivastava (2018)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2018Sutanay Bhattacharya 1507712119367.62%Bronze medal
2018Spandan Ghosh 7700702119367.62%Bronze medal
2018Amit Kumar Mallik 7102001036838.11%Honourable mention
2018Anant Mudgal 7105762612279.60%Silver medal
2018Pulkit Sinha 7707502612279.60%Silver medal
2018Pranjal Srivastava 770770288785.50%Silver medal
2017Sutanay Bhattacharya 7301001144228.18%Honourable mention
2017Tarush Goyal 7301001144228.18%Honourable mention
2017Anant Mudgal 7407001813977.52%Bronze medal
2017Aditya Prakash 7007001434244.46%Honourable mention
2017Shubham Saha 7407001813977.52%Bronze medal
2017Yash Sanjeev 7407001813977.52%Bronze medal
2016Sutanay Bhattacharya 7707002114675.87%Bronze medal
2016Anant Mudgal 7027001625358.07%Bronze medal
2016Kapil Pause 760740249484.53%Silver medal
2016Madhusudhana Reddy Pittu 7207201820665.89%Bronze medal
2016Supravat Sarkar 7202701820665.89%Bronze medal
2016Deepesh Singhal 2007071625358.07%Bronze medal
2015Soumik Ghosh 1107101033741.67%Honourable mention
2015Sagnik Majumder 7112101230746.88%Honourable mention
2015Jeet Mohapatra 771710235890.10%Silver medal
2015Anant Mudgal 1117001033741.67%Honourable mention
2015Shourya Pandey 1707101618368.40%Bronze medal
2015Pranjal Warade 0617101521762.50%Bronze medal
2014Soumik Ghosh 7007001432142.75%Honourable mention
2014Jeet Mohapatra 7107322020064.40%Bronze medal
2014Sagnik Saha 7107702212478.00%Silver medal
2014Supravat Sarkar 2607001529647.23%Honourable mention
2014Anish Prasad Sevekari 6717002116371.02%Bronze medal
2014Chaitanya Tappu 7217101823857.60%Bronze medal
2013Pallav Goyal 1707001525052.66%Bronze medal
2013Pranav Nuti 7027702313873.95%Bronze medal
2013Sagnik Saha 770770286188.59%Silver medal
2013Anish Prasad Sevekari 7217101819662.93%Bronze medal
2013Shubham Sinha 770770286188.59%Silver medal
2013Chaitanya Tappu 1206101032238.97%
2012Debdyuti Banerjee 774271283394.14%Gold medal
2012Subham Bhakta 170100937331.87%Honourable mention
2012Akashdeep Dey 770371256488.46%Silver medal
2012Prafulla Susil Dhariwal 770770283394.14%Gold medal
2012Rijul Saini 770370247287.00%Silver medal
2012Mrudul Madhav Thatte 710770229682.60%Silver medal
2011Debdyuti Banerjee 7007702114574.38%Bronze medal
2011Akashdeep Dey 7107702211380.07%Silver medal
2011Prafulla Susil Dhariwal 7104301528250.00%Honourable mention
2011Akashnil Dutta 770770283993.24%Gold medal
2011Indraneel Gireendra Kasmalkar 5017201528250.00%Honourable mention
2011Mrudul Madhav Thatte 3017701820264.23%Bronze medal
2010Ronno Das 7006001331340.12%Honourable mention
2010Akshay Degwekar 700000741819.96%Honourable mention
2010Anand Degwekar 7007001426649.14%Honourable mention
2010Akashnil Dutta 770701227685.60%Silver medal
2010Satyaki Mukherjee 3707001718764.30%Bronze medal
2010Gaurav D Patil 773701255390.02%Silver medal
2009Subhadip Chowdhury 7616302314873.94%Bronze medal
2009Akashnil Dutta 7015742413077.13%Silver medal
2009Akshay Mittal 7112001131444.50%Honourable mention
2009Gaurav Digambar Patil 7730602314873.94%Bronze medal
2009Ananth Shankar 7505702413077.13%Silver medal
2009Sameer Wagh 7713702511779.43%Silver medal
2008Ankit Ashok Baraskar 7107101621260.49%Bronze medal
2008Rudradev Basak 7413201719962.92%Bronze medal
2008Abhinav Garg 7104201426850.00%Honourable mention
2008Anirudh Gurjale 5716001917068.35%Bronze medal
2008Prashant Sohani 7700311818665.36%Bronze medal
2008Utkarsh Tripathi 7704101917068.35%Bronze medal
2007Abhishek Hemantkumar Dang 370770246887.09%Silver medal
2007Bhargav Peruvemba Narayanan 5007001226648.94%Honourable mention
2007Manas Rajendra Joglekar 3737102111079.00%Silver medal
2007Atul Shekhar Shekhar 0707702111079.00%Silver medal
2007Prashant Sohani 5107001325451.25%Honourable mention
2007Utkarsh Tripathi 3107101226648.94%Honourable mention
2006Riddhipratim Basu 7117001616167.81%Bronze medal
2006Ashay Arvind Burungale 7017001518962.17%Bronze medal
2006Abhishek Hemantkumar Dang 7102031329141.65%Honourable mention
2006Varun Suhas Jog 7016101518962.17%Bronze medal
2006Apurv Nakade 7107301813273.64%Bronze medal
2006Manas Rajendra Joglekar 7017001518962.17%Bronze medal
2005Riddhipratim Basu 040101632836.13%
2005Abhishek Hemantkumar Dang 770177296587.50%Silver medal
2005Movin Jain 2101071124951.56%Honourable mention
2005Varun Suhas Jog 2107211323853.71%Bronze medal
2005Vaidehee Madhav Thatte 0171021124951.56%Honourable mention
2005Sahil Shrikant Mhaskar 2107101124951.56%Honourable mention
2004Kshipra Bhavalkar 7307712510179.38%Silver medal
2004Anand Deopurkar 772734305888.25%Silver medal
2004Abhishek Hemantkumar Dang 7223321918761.65%Bronze medal
2004Rohit Joshi 6717302411376.91%Silver medal
2004Vipul Naik 670773305888.25%Silver medal
2004Anupam Prakash 6317332312474.64%Bronze medal
2003Aditya Bhaskara 2207101221153.95%Honourable mention
2003Swarnendu Datta 750711218382.02%Silver medal
2003Anand Deopurkar 7107111712473.03%Bronze medal
2003Vipul Naik 707711235987.28%Silver medal
2003Shubhangi Saraf 770710226985.09%Silver medal
2003Nikhil Ashok Savale 750611209379.82%Silver medal
2002Aditya Bhaskara 771630248682.22%Silver medal
2002Swarnendu Datta 771760284091.84%Silver medal
2002Tanmay N Deshpande 7713202014569.87%Bronze medal
2002Shubhangi Saraf 6707202211376.57%Bronze medal
2002Sucharit Sarkar 661771284091.84%Silver medal
2002Nikhil Ashok Savale 767770341297.70%Gold medal
2001Samik Basu 7711312010877.33%Silver medal
2001Swarnendu Datta 7027301912174.58%Bronze medal
2001Abhay Kumar Jha 770777351796.61%Gold medal
2001Abhishek Saha 772720256187.29%Silver medal
2001Sucharit Sarkar 751767332195.76%Gold medal
2001Nikhil Ashok Savale 7007201614868.86%Bronze medal
2000Samik Basu 7116602110078.48%Silver medal
2000Swarnendu Datta 771414246885.43%Silver medal
2000Swastik Kopparty 771630246885.43%Silver medal
2000Prasad Nagaraj Raghavendra 6300071614967.83%Bronze medal
2000Abhishek Saha 770072237983.04%Silver medal
2000Vaibhav Vaish 771063246885.43%Silver medal
1999Mandar Joshi 7127101810975.95%Bronze medal
1999Arvind Narayanan 663202199579.06%Silver medal
1999Rishi Raj 720271199579.06%Silver medal
1999Abhishek Saha 1107701612971.49%Bronze medal
1999Mohit Singh 1114611415964.81%Bronze medal
1999Vaibhav Vaish 602751217882.85%Silver medal
1998Chetan Balwe 772573312993.30%Gold medal
1998Abhinav Kumar 773771322694.02%Gold medal
1998Soham Mazumdar 771470267382.78%Silver medal
1998Hariharan Narayanan 772170249577.51%Silver medal
1998Rishi Raj 772770303891.15%Silver medal
1998N.Venkataramana Tejaswi 772771312993.30%Gold medal
1997Chetan Balwe 1717722510078.43%Silver medal
1997Nilesh Dalvi 3706702312074.07%Bronze medal
1997Satyen Kale 4701701916763.83%Bronze medal
1997Abhinav Kumar 472355269779.08%Silver medal
1997Rishi Raj 477354306087.15%Silver medal
1997Sumit Sanghai 0773602312074.07%Bronze medal
1996Ajay C. Ramdoss 615756302594.33%Gold medal
1996K. Gopalakrishnan 6160011415064.78%Bronze medal
1996Ashish Kumar Singh 211010529031.68%
1996Ashish Mishra 702707236285.58%Silver medal
1996Kaustubh P. Deshmukh 771701236285.58%Silver medal
1996Rishi Raj 074057236285.58%Silver medal
1995Ravi Kant 6046702315363.02%Bronze medal
1995Rohit Khandekar 3055722216260.83%Bronze medal
1995Subhash Ajit Khot 774770326684.18%Silver medal
1995Subramanian Lakshminarayanan 674770317382.48%Silver medal
1995Abhijit Mahabal 6066722711472.51%Bronze medal
1995Sumankar Shankar 673770308280.29%Silver medal
1994Amodh Khandekar 0747112017654.43%Bronze medal
1994Subhash Ajit Khot 777721317879.95%Silver medal
1994Mahesh Kumar 1767102215460.16%Bronze medal
1994Abhijit Mahabal 0763272512667.45%Bronze medal
1994Sambuddha Roy 277771317879.95%Silver medal
1994Arvind Sankar 576777393192.19%Silver medal
1993Amit Chakrabarti 720472227382.52%Silver medal
1993Kaustubh Namjoshi 720772255287.62%Silver medal
1993Kartik A. Prasanna 1200751514365.53%Bronze medal
1993Sambuddha Roy 070566245985.92%Silver medal
1993Arvind Sankar 770225236684.22%Silver medal
1993Shobit Sonakiya 020410724141.75%
1992Sachin Premsukh Lodha 7403031712561.37%Bronze medal
1992Swaphil Arvind Mahajan 3116031416050.47%Bronze medal
1992Kaustubh Namjoshi 075705247477.26%Silver medal
1992Nilakantan Niranjan 740705238474.14%Bronze medal
1992Kartik A. Prasanna 7103021317147.04%Honourable mention
1992Shobit Sonakiya 2505041613059.81%Bronze medal
1991Moses Samson Charikar 775477373489.59%Silver medal
1991Himanshu Nautiyal 7333712410866.25%Bronze medal
1991Nilakantan Niranjan 763770307277.60%Bronze medal
1991Rina Panigrahy 773770316779.18%Silver medal
1991K Soundararajan 675377354785.49%Silver medal
1991Thiagarajan Sriram 763770307277.60%Bronze medal
1990Moses Samson Charikar 271721209669.06%Bronze medal
1990Himanshu Nautiyal 00021142954.23%
1990Rina Panigrahy 774767381196.74%Gold medal
1990Desikan Pavankumar 5232501713157.65%Bronze medal
1990B. Prakash 633742255682.08%Silver medal
1990Arvind Rajaraman 0212611220134.85%
1989Amol S. Dighe 2323752211461.03%Bronze medal
1989Upendra B. Kulkarni 7701702211461.03%Bronze medal
1989? Murali Dhar030000325811.38%
1989Arvind Rajaraman 7307702410464.48%Bronze medal
1989Manoj P. Samanta 070000722223.79%Honourable mention
1989Ajay Subramanian 275771297674.14%Bronze medal
Google
Supported by Google