de en es fr ru
Kazakhstan

Kazakhstan

Team results Individual results Hall of fame

Team ranking - KAZ IMO 1959: 7 countriesIMO 1960: 5 countriesIMO 1961: 6 countriesIMO 1962: 7 countriesIMO 1963: 8 countriesIMO 1964: 9 countriesIMO 1965: 10 countriesIMO 1966: 9 countriesIMO 1967: 13 countriesIMO 1968: 12 countriesIMO 1969: 14 countriesIMO 1970: 14 countriesIMO 1971: 15 countriesIMO 1972: 14 countriesIMO 1973: 16 countriesIMO 1974: 18 countriesIMO 1975: 17 countriesIMO 1976: 18 countriesIMO 1977: 21 countriesIMO 1978: 17 countriesIMO 1979: 23 countriesIMO 1981: 27 countriesIMO 1982: 30 countriesIMO 1983: 32 countriesIMO 1984: 34 countriesIMO 1985: 38 countriesIMO 1986: 37 countriesIMO 1987: 42 countriesIMO 1988: 49 countriesIMO 1989: 50 countriesIMO 1990: 54 countriesIMO 1991: 56 countriesIMO 1992: 56 countriesKazakhstan at IMO 1993: Rank 25/73IMO 1993: 73 countriesIMO 1994: 69 countriesKazakhstan at IMO 1995: Rank 57/73IMO 1995: 73 countriesKazakhstan at IMO 1996: Rank 64/75IMO 1996: 75 countriesKazakhstan at IMO 1997: Rank 46/82IMO 1997: 82 countriesKazakhstan at IMO 1998: Rank 35/76IMO 1998: 76 countriesKazakhstan at IMO 1999: Rank 35/81IMO 1999: 81 countriesKazakhstan at IMO 2000: Rank 24/82IMO 2000: 82 countriesKazakhstan at IMO 2001: Rank 6/83IMO 2001: 83 countriesKazakhstan at IMO 2002: Rank 16/84IMO 2002: 84 countriesKazakhstan at IMO 2003: Rank 12/82IMO 2003: 82 countriesKazakhstan at IMO 2004: Rank 21/85IMO 2004: 85 countriesKazakhstan at IMO 2005: Rank 26/91IMO 2005: 91 countriesKazakhstan at IMO 2006: Rank 30/90IMO 2006: 90 countriesKazakhstan at IMO 2007: Rank 28/93IMO 2007: 93 countriesKazakhstan at IMO 2008: Rank 25/97IMO 2008: 97 countriesKazakhstan at IMO 2009: Rank 27/104IMO 2009: 104 countriesKazakhstan at IMO 2010: Rank 5/95IMO 2010: 95 countriesKazakhstan at IMO 2011: Rank 38/101IMO 2011: 101 countriesKazakhstan at IMO 2012: Rank 34/100IMO 2012: 100 countriesKazakhstan at IMO 2013: Rank 33/97IMO 2013: 97 countriesKazakhstan at IMO 2014: Rank 23/101IMO 2014: 101 countriesKazakhstan at IMO 2015: Rank 25/104IMO 2015: 104 countriesKazakhstan at IMO 2016: Rank 28/109IMO 2016: 109 countriesKazakhstan at IMO 2017: Rank 25/111IMO 2017: 111 countriesKazakhstan at IMO 2018: Rank 18/107IMO 2018: 107 countriesKazakhstan at IMO 2019: Rank 22/112IMO 2019: 112 countriesKazakhstan at IMO 2020: Rank 21/105IMO 2020: 105 countriesKazakhstan at IMO 2021: Rank 20/107IMO 2021: 107 countriesKazakhstan at IMO 2022: Rank 17/104IMO 2022: 104 countriesKazakhstan at IMO 2023: Rank 21/112IMO 2023: 112 countries

YearTeam sizeP1P2P3P4P5P6TotalRankAwardsLeaderDeputy leaderData quality
AllMFAbs.Rel.GSBHMSNMG
202266042414424141741784.47%0330Assylbek IssakhovKanat Satylkhanov
20016642315363717168693.90%4101
2023660424217411201542181.98%0240Assylbek IssakhovKanat Satylkhanov
201865142290423351511883.96%0420Damir YeliussizovAnton Vassilyev
20106642351342412148595.74%3201Almaz KungozhinSergey Polyanskikh
202066042239422911462180.77%0321Kanat SatylkhanovIbragim Ibatulin
20196641391422211462281.08%0240Nursultan KhajimuratovGulnur Karimgazhy
20096642374312201362774.76%0330Yerzhan BaisalovDamir Yeliussizov
20026629424243401331681.93%0330
200466362493119131322176.19%2020Baidila TuresshbayevTildash Bituova
20146642201422401292378.00%1140Damir YeliussizovAnton Vassilyev
2008664226639871282575.00%1230Yerzhan BaissalovZaure Amanova
201665142200411271222875.00%1131Damir YeliussizovAnton Vassilyev
20036626270422041191286.42%1221
202166041135371921172082.08%1320Kanat SatylkhanovAlen Abdrakhmanov
20136623166422901163366.67%0141Damir YeliussizovAnton Vassilyev
201765140180351551132578.18%1211Damir YeliussizovKanat Satylkhanov
20056619211362871122672.22%0231
2011664206252931053863.00%0132Yerzhan BaisalovAnton Vassilyev
20156630143421601052576.70%1122Damir YeliussizovAnton Vassilyev
2012664230026301013466.67%0141Damir YeliussizovAnton Vassilyev
200665142523970953067.42%0141Almaz KungozhinZaure Amanova
2007662314242140952870.65%0132Yerzhan BaissalovTildash Bituova
200066393211045912471.60%0141
1998662191026150813554.67%0023Yerzhan BaisalovUmit Zhexenbayeva
19926622701762880Unofficial0041
1993661561016249802566.67%0130
19976653652430734644.44%0014
199966321351066723557.50%0041
19956627038151545722.22%0003
199666646121206414.86%0000
Google
Supported by Google