de en es fr ru
Republic of Korea

Republic of Korea

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - KOR Jo Han Chu (1988)Young-Hoon Kiem (1988)Bok Gi Kim (1988)Ki Hong Kim (1988)Ho Jin Ryu (1988)Su Bin Song (1988)Jin-Min Chung (1989)Gyu-Wan Hwang (1989)Bok Gi Kim (1989)Dong Hun Lee (1989)Cho-Hong Min (1989)Heejin Park (1989)Tae-Jin Kim (1990)Bong-Gyun Koh (1990)Myung Kwang Byun (1990)Seung Kyun Lee (1990)Min-Sou Yi (1990)Aaram Yun (1990)Byung Hee Choi (1991)Jae Kyun Kwon (1991)Seung Kyun Lee (1991)Jiwoong Park (1991)Jong Won Park (1991)Jong Hyun Shin (1991)Eun Soo Lee (1992)Young Su Lee (1992)Jiwoong Park (1992)Jong Won Park (1992)Joon Hong Park (1992)Jung Keun Park (1992)Dano Kim (1993)Sang-Hyun Kim (1993)Eun Soo Lee (1993)Joon Hong Park (1993)Han Saem Yoon (1993)Sung Teak Jung (1993)Chung Kil Hur (1994)Dano Kim (1994)Jin Tae Kim (1994)Kyungyong Lee (1994)Seung Chun Lee (1994)Sug Woo Shin (1994)Joung Keun Lim (1995)Kyungyong Lee (1995)Kyo Min Jeong (1995)Sug Woo Shin (1995)Young Sin Kim (1995)Jin Woo Shin (1995)Sungjin Im (1996)Joung Keun Lim (1996)Yu Seek Kong (1996)Jae Moon Yun (1996)Jonghwa Shin (1996)Sug Woo Shin (1996)Bumsik Kim (1997)Hyun Ki Kim (1997)Young-il Koh (1997)Yu Seek Kong (1997)Ji Oon Lee (1997)Jee Chul Woo (1997)Jerin Gu (1998)Lin Han (1998)Young-il Koh (1998)Joon-Sung Lee (1998)Hyunjung Park (1998)Se Yong Park (1998)Hyoung-Jun Ahn (1999)Suh Hyun Choi (1999)Jerin Gu (1999)Lin Han (1999)Young-Han Park (1999)Seung Hyup Yi (1999)Suh Hyun Choi (2000)Hong Sik Kim (2000)Hyong-Jun Kim (2000)Seung Hyup Lee (2000)Young-Han Park (2000)Choongyup Sung (2000)Joo Yong Ahn (2001)Yoon Suk Hyun (2001)Young Jun Jang (2001)Myoung Sup Kim (2001)Suk Won Kim (2001)Suehyun Kwon (2001)Kyeong Su Choi (2002)Yeong Dae Kwon (2002)Hae Kang Lee (2002)Ringi Kim (2002)Jooncheol Min (2002)In Suk Seo (2002)Kyeong Su Choi (2003)Jaehyeok Heo (2003)Serin Hong (2003)June Hyuk Jung (2003)Byoung Hyuck Kim (2003)Yeo-Il Yoon (2003)Se Ik Jo (2004)Young Hun Jung (2004)Sung-Yoon Kim (2004)Seung Myung Lee (2004)Yong Sue Song (2004)Doo Sung Park (2004)Whan Ghang (2005)Won Ho Jeong (2005)Young Hun Jung (2005)Hyungjune Kang (2005)Ju Gang Nam (2005)Doo Sung Park (2005)In Hwan Choi (2006)Whan Ghang (2006)Seok Hyeong Lee (2006)Ju Gang Nam (2006)Yulhee Nam (2006)Jeha Yang (2006)Whan Ghang (2007)Yoon Joo Kim (2007)Seok Hyeong Lee (2007)Soo Hong Lee (2007)Jeong Soo Sim (2007)Jeha Yang (2007)Man Wong Han (2008)Soo Hong Lee (2008)Dong Gyu Lim (2008)Sunkyu Lim (2008)Kyeong Sik Nam (2008)Gyu Jin Oh (2008)Tae Joo Ahn (2009)Hyun Sub Hwang (2009)Tae Gu Kang (2009)Sang Hoon Lee (2009)Sunkyu Lim (2009)Young Wook Lyoo (2009)Junhwa Jung (2010)Bumsoo Kim (2010)Sang Hoon Lee (2010)Sung Gi Park (2010)Sanghun Song (2010)Joon-Hyeok Yim (2010)Young Jin Bae (2011)Jaewon Chang (2011)Jun Oh Park (2011)Sung Gi Park (2011)Sungseob Whang (2011)Joon-Hyeok Yim (2011)Jaewon Chang (2012)Dong Hyo Kim (2012)Dong Ryul Kim (2012)Hanwool Moon (2012)Sung Jin Park (2012)Tae Hwan Park (2012)Eunsoo Jee (2013)Se Hyun Ji (2013)Seungyeon Kang (2013)Dong Ryul Kim (2013)Jongwon Lee (2013)Sung Jin Park (2013)Hong-Kwon Jo (2014)Dong Ryul Kim (2014)Jaehyung Kim (2014)Minhyuk Kim (2014)San Ha Lee (2014)Young Keun Song (2014)Jaewon Choi (2015)Junghun Ju (2015)Chaewon Kim (2015)Jaehyung Kim (2015)Sehun Kim (2015)Youseong Lee (2015)Seungyoon Baek (2016)Jaewon Choi (2016)Eui Cheon Hong (2016)Junghun Ju (2016)Sehun Kim (2016)Youseong Lee (2016)Jeonghyun Ahn (2017)Seungyoon Baek (2017)Kyu Hyeon Choi (2017)Dain Kim (2017)Sehun Kim (2017)Songun Lee (2017)Youngjun Cho (2018)Ji Won Kang (2018)Dain Kim (2018)Hongnyung Kim (2018)Song Un Lee (2018)Seungho Song (2018)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2018Youngjun Cho 7707152711181.45%Silver medal
2018Ji Won Kang 770770288785.50%Silver medal
2018Dain Kim 770773313494.44%Gold medal
2018Hongnyung Kim 770774322795.62%Gold medal
2018Song Un Lee 770770288785.50%Silver medal
2018Seungho Song 773770313494.44%Gold medal
2017Jeonghyun Ahn 77170729799.02%Gold medal
2017Seungyoon Baek 740772272995.44%Gold medal
2017Kyu Hyeon Choi 770770281497.88%Gold medal
2017Dain Kim 77077129799.02%Gold medal
2017Sehun Kim 77071729799.02%Gold medal
2017Songun Lee 770707281497.88%Gold medal
2016Seungyoon Baek 771712257887.19%Silver medal
2016Jaewon Choi 777777421100.00%Gold medal
2016Eui Cheon Hong 777777421100.00%Gold medal
2016Junghun Ju 777777421100.00%Gold medal
2016Sehun Kim 761773312396.34%Gold medal
2016Youseong Lee 770740257887.19%Silver medal
2015Jaewon Choi 707733273294.62%Gold medal
2015Junghun Ju 75777740399.65%Gold medal
2015Chaewon Kim 7217101814075.87%Bronze medal
2015Jaehyung Kim 77177635599.31%Gold medal
2015Sehun Kim 711761235890.10%Silver medal
2015Youseong Lee 7017121814075.87%Bronze medal
2014Hong-Kwon Jo 770770285091.23%Silver medal
2014Dong Ryul Kim 77773738798.93%Gold medal
2014Jaehyung Kim 7107722410281.93%Silver medal
2014Minhyuk Kim 777720303693.74%Gold medal
2014San Ha Lee 707770285091.23%Silver medal
2014Young Keun Song 7727102410281.93%Silver medal
2013Eunsoo Jee 767777411100.00%Gold medal
2013Se Hyun Ji 773771323094.49%Gold medal
2013Seungyeon Kang 7477102611079.28%Silver medal
2013Dong Ryul Kim 77377738599.24%Gold medal
2013Jongwon Lee 770774323094.49%Gold medal
2013Sung Jin Park 776771351098.29%Gold medal
2012Jaewon Chang 77467738499.45%Gold medal
2012Dong Hyo Kim 773770312495.79%Gold medal
2012Dong Ryul Kim 77757740299.82%Gold medal
2012Hanwool Moon 77477436998.53%Gold medal
2012Sung Jin Park 773773341597.44%Gold medal
2012Tae Hwan Park 770772302795.24%Gold medal
2011Young Jin Bae 7112101232043.24%Honourable mention
2011Jaewon Chang 727772321397.86%Gold medal
2011Jun Oh Park 710771238385.41%Silver medal
2011Sung Gi Park 717771301497.69%Gold medal
2011Sungseob Whang 712770247487.01%Silver medal
2011Joon-Hyeok Yim 717071238385.41%Silver medal
2010Junhwa Jung 777700282795.01%Gold medal
2010Bumsoo Kim 771706282795.01%Gold medal
2010Sang Hoon Lee 777700282795.01%Gold medal
2010Sung Gi Park 771700227685.60%Silver medal
2010Sanghun Song 777700282795.01%Gold medal
2010Joon-Hyeok Yim 771700227685.60%Silver medal
2009Tae Joo Ahn 771770296289.18%Silver medal
2009Hyun Sub Hwang 777670342795.39%Gold medal
2009Tae Gu Kang 775770333793.62%Gold medal
2009Sang Hoon Lee 777770351497.70%Gold medal
2009Sunkyu Lim 771770296289.18%Silver medal
2009Young Wook Lyoo 771670288385.46%Silver medal
2008Man Wong Han 770772304891.20%Silver medal
2008Soo Hong Lee 677770342994.76%Gold medal
2008Dong Gyu Lim 777770351297.94%Gold medal
2008Sunkyu Lim 7727002311678.46%Silver medal
2008Kyeong Sik Nam 777770351297.94%Gold medal
2008Gyu Jin Oh 773770314392.13%Gold medal
2007Whan Ghang 77477032798.84%Gold medal
2007Yoon Joo Kim 370770246887.09%Silver medal
2007Seok Hyeong Lee 773711266088.63%Silver medal
2007Soo Hong Lee 770770284092.49%Silver medal
2007Jeong Soo Sim 760770275589.60%Silver medal
2007Jeha Yang 772771311297.88%Gold medal
2006In Hwan Choi 711776292195.98%Gold medal
2006Whan Ghang 717760282794.77%Gold medal
2006Seok Hyeong Lee 77777035698.99%Gold medal
2006Ju Gang Nam 777710292195.98%Gold medal
2006Yulhee Nam 747710264591.15%Silver medal
2006Jeha Yang 701771236088.13%Silver medal
2005Whan Ghang 270777305789.06%Silver medal
2005Won Ho Jeong 776772362994.53%Gold medal
2005Young Hun Jung 770773315389.84%Silver medal
2005Hyungjune Kang 077772305789.06%Silver medal
2005Ju Gang Nam 577773362994.53%Gold medal
2005Doo Sung Park 777772372395.70%Gold medal
2004Se Ik Jo 6317322214370.72%Bronze medal
2004Young Hun Jung 7742302312474.64%Bronze medal
2004Sung-Yoon Kim 674771323892.37%Gold medal
2004Seung Myung Lee 774773352096.08%Gold medal
2004Yong Sue Song 731774296586.80%Silver medal
2004Doo Sung Park 6727302510179.38%Silver medal
2003Kyeong Su Choi 770410199878.73%Silver medal
2003Jaehyeok Heo 230772218382.02%Silver medal
2003Serin Hong 720771245687.94%Silver medal
2003June Hyuk Jung 770777351696.71%Gold medal
2003Byoung Hyuck Kim 570727283891.89%Silver medal
2003Yeo-Il Yoon 771771302694.52%Gold medal
2002Kyeong Su Choi 261763257883.89%Silver medal
2002Yeong Dae Kwon 665752311996.23%Gold medal
2002Hae Kang Lee 461771266486.82%Silver medal
2002Ringi Kim 661760266486.82%Silver medal
2002Jooncheol Min 760770275888.08%Silver medal
2002In Suk Seo 661762284091.84%Silver medal
2001Joo Yong Ahn 771770294091.74%Silver medal
2001Yoon Suk Hyun 771772313393.22%Gold medal
2001Young Jun Jang 771770294091.74%Silver medal
2001Myoung Sup Kim 771777361098.09%Gold medal
2001Suk Won Kim 773740284690.47%Silver medal
2001Suehyun Kwon 772772322894.28%Gold medal
2000Suh Hyun Choi 772672312894.13%Gold medal
2000Hong Sik Kim 772515275288.91%Silver medal
2000Hyong-Jun Kim 751072228980.87%Silver medal
2000Seung Hyup Lee 775355322594.78%Gold medal
2000Young-Han Park 775437332095.87%Gold medal
2000Choongyup Sung 770670275288.91%Silver medal
1999Hyoung-Jun Ahn 707710227084.63%Silver medal
1999Suh Hyun Choi 774763341596.88%Gold medal
1999Jerin Gu 771710236286.41%Silver medal
1999Lin Han 774724312395.10%Gold medal
1999Young-Han Park 674761312395.10%Gold medal
1999Seung Hyup Yi 720761236286.41%Silver medal
1998Jerin Gu 5023701716560.77%Bronze medal
1998Lin Han 712777312993.30%Gold medal
1998Young-il Koh 4735302211273.44%Bronze medal
1998Joon-Sung Lee 302777267382.78%Silver medal
1998Hyunjung Park 372670258679.67%Silver medal
1998Se Yong Park 777732332195.22%Gold medal
1997Bumsik Kim 4716702510078.43%Silver medal
1997Hyun Ki Kim 4704001522152.07%Bronze medal
1997Young-il Koh 771455297084.97%Silver medal
1997Yu Seek Kong 770571278681.48%Silver medal
1997Ji Oon Lee 477750306087.15%Silver medal
1997Jee Chul Woo 777773381596.95%Gold medal
1996Sungjin Im 213707209478.01%Silver medal
1996Joung Keun Lim 476007245786.76%Silver medal
1996Yu Seek Kong 47777739299.76%Gold medal
1996Jae Moon Yun 272117209478.01%Silver medal
1996Jonghwa Shin 5110121021649.17%
1996Sug Woo Shin 77773738399.53%Gold medal
1995Joung Keun Lim 777702308280.29%Silver medal
1995Kyungyong Lee 775573345487.10%Silver medal
1995Kyo Min Jeong 777772372394.65%Gold medal
1995Sug Woo Shin 777777421100.00%Gold medal
1995Young Sin Kim 7777002810275.43%Bronze medal
1995Jin Woo Shin 774671326684.18%Silver medal
1994Chung Kil Hur 7074602413265.89%Bronze medal
1994Dano Kim 277770308877.34%Silver medal
1994Jin Tae Kim 7771302512667.45%Bronze medal
1994Kyungyong Lee 1777602810273.70%Bronze medal
1994Seung Chun Lee 777770354987.50%Silver medal
1994Sug Woo Shin 0777702810273.70%Bronze medal
1993Dano Kim 7200401316161.17%Bronze medal
1993Sang-Hyun Kim 770172245985.92%Silver medal
1993Eun Soo Lee 1404371910275.49%Bronze medal
1993Joon Hong Park 771242236684.22%Silver medal
1993Han Saem Yoon 175072227382.52%Silver medal
1993Sung Teak Jung 1401541514365.53%Bronze medal
1992Eun Soo Lee 724612228872.90%Bronze medal
1992Young Su Lee 4707001812062.93%Bronze medal
1992Jiwoong Park 7406122010467.91%Bronze medal
1992Jong Won Park 747762331795.02%Gold medal
1992Joon Hong Park 6205001317147.04%
1992Jung Keun Park 7306001613059.81%Bronze medal
1991Byung Hee Choi 773777382193.69%Silver medal
1991Jae Kyun Kwon 7637102410866.25%Bronze medal
1991Seung Kyun Lee 773270269670.03%Bronze medal
1991Jiwoong Park 7703242311763.41%Bronze medal
1991Jong Won Park 773702269670.03%Bronze medal
1991Jong Hyun Shin 4002711418641.64%Honourable mention
1990Tae-Jin Kim 0714411713157.65%Bronze medal
1990Bong-Gyun Koh 0221701220134.85%Honourable mention
1990Myung Kwang Byun 740742246379.80%Silver medal
1990Seung Kyun Lee 3323401515649.51%
1990Min-Sou Yi 00121042954.23%
1990Aaram Yun 002320726613.68%
1989Jin-Min Chung 0701051317639.66%Honourable mention
1989Gyu-Wan Hwang 670767334883.79%Silver medal
1989Bok Gi Kim 0307021218137.93%Honourable mention
1989Dong Hun Lee 0007051218137.93%Honourable mention
1989Cho-Hong Min 1707021714849.31%Honourable mention
1989Heejin Park 4401011019632.76%
1988Jo Han Chu 2401401115044.19%
1988Young-Hoon Kiem 701671226675.66%Bronze medal
1988Bok Gi Kim 4030711511358.05%Bronze medal
1988Ki Hong Kim 4700401511358.05%Bronze medal
1988Ho Jin Ryu 300020521420.22%
1988Su Bin Song 3410301115044.19%
Google
Supported by Google